Start videokanaal katholiekleven.nl

maandag 2/5/2016

De Nederlandse bisschoppen startten op zondag 24 januari een videokanaal op YouTube: katholiekleven.nl. Op deze zondag werden de eerste filmpjes online gezet. Later werd ook de bijbehorende website www.katholiekleven.nl gelanceerd.

De eerste video’s op YouTube lieten zien met welke rubrieken katholiekleven.nl startte: geloofsportretten in de serie ‘Ik Geloof’, items over de Bijbel in ‘De Boodschap’ en filmpjes over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In de loop van de tijd worden nog meer rubrieken toegevoegd. Zowel video’s als foto’s.

De bekendmaking op 24 januari viel samen met de feestdag van de heilige Franciscus van Sales, patroonheilige van de katholieke journalistiek. Het was ook de dag waarop de paus voor de vijftigste keer zijn boodschap voor Wereldcommunicatiedag bekendmaakt. Deze dag werd specifiek gewenst door het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en vindt jaarlijks plaats op de zondag voor Pinksteren (in 2016 op 8 mei).

De (nieuwe) media zijn van belang bij het in beeld brengen van de actuele relevantie van geloof voor het leven van alledag. Namens de Bisschoppenconferentie liet kardinaal Eijk weten: “De Katholieke Kerk heeft de opdracht om Jezus Christus en Zijn Evangelie aan de wereld te verkondigen. Dit doet zij op alle mogelijke manieren, in onze tijd ook via de nieuwe media. Mensen die in het christelijk geloof geïnteresseerd zijn, verlangen vooral een antwoord op de vraag: wat betekent het concreet voor mijn leven dat ik in Jezus geloof, hoop op de vrucht van Zijn kruis en Hem navolg door God en medemens lief te hebben? Door middel van het nieuwe videokanaal ‘Katholiek Leven’ wil de Katholieke Kerk in Nederland laten zien hoe we ons dagelijks leven vorm kunnen geven vanuit geloof, hoop en liefde.”

Logo_Katholiekleven_logo_cmyk_groot_onderelkaar_1000x1000pix

De symbolen voor geloof, hoop en liefde zijn verwerkt in het logo.

Meer nieuws: