Paus: We zijn pelgrims omdat we geroepen zijn

door: Hans de Jong

15 april 2024

foto door: Jon Tyson via Unsplash

Paus: We zijn pelgrims omdat we geroepen zijn

Het is het doel van elke roeping om mensen van hoop te worden. Dat zegt paus Franciscus in zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen.

Jaarlijks nodigt de Wereldgebedsdag voor Roepingen uit te denken over de kostbare gave van onze roeping. Het luisteren naar deze roeping is onze zekerste weg naar geluk. “Ons leven wordt verwezenlijkt en vervuld, wanneer wij ontdekken wie wij zijn, wat onze kwaliteiten zijn, op welk terrein wij ze vrucht kunnen laten dragen, welke weg wij kunnen gaan om een teken en instrument van liefde, schoonheid en vrede te worden in de context waarin wij leven”, schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor deze dag.

De Wereldgebedsdag voor Roepingen wordt dit jaar gehouden op zondag 21 april.

Deze dag biedt, aldus paus Franciscus, ook de kans om dankbaar te zijn voor al degenen die een roeping volgen die heel hun leven omspant. Paus Franciscus denkt hierbij onder andere aan vaders en moeders, die niet allereerst aan zichzelf denken, aan hen die zich inspannen voor het gemeenschappelijk goede, aan de religieuzen die hun leven aan de Heer aanbieden in de stilte van het gebed en in het apostolaat waar ze zich inzetten voor hen die leven aan de randen van de samenleving. Paus Franciscus staat ook stil bij de priesters die zich wijden aan het verkondigen van het evangelie.

De paus nodigt met name ook jongeren uit om met Jezus Christus in dialoog te treden en zich te laten uitdagen door zijn tegenwoordigheid. “Tot de jongeren, vooral degenen die afstand voelen tot de Kerk of zich onzeker voelen jegens haar, zou ik willen zeggen: laat Jezus je naar zich toetrekken, richt je belangrijke vragen tot Hem door het evangelie te lezen, laat Hem je uitdagen door zijn aanwezigheid die in ons altijd een gezonde crisis uitlokt. Meer dan wie ook respecteert Hij onze vrijheid. Hij dringt zich niet op, maar biedt zich aan: geef Hem ruimte en je zult de weg naar geluk vinden door Hem te volgen. En, als Hij het van je vraagt, door jezelf volledig aan Hem te geven”, aldus paus Franciscus.

Jongeren lopen op weg naar de Wereldjongerendagen (2023) een stuk van de Camino. (Foto: Ramon Mangold)

De polyfonie (meerstemmigheid) van charisma’s en roepingen binnen de christelijke gemeenschap leren ons wat het is om christen te zijn. We zijn lid van een grote christelijke familie. We zijn geen in onszelf opgesloten eilanden maar maken deel uit van een groter geheel. De Wereldgebedsdag voor Roepingen draagt dan ook een synodaal karakter. Te midden van de verscheidenheid aan charisma’s zijn we geroepen naar elkaar te luisteren en samen op weg te zijn om deze te ontdekken en om te onderscheiden waartoe de Geest ons roept voor het welzijn van allen.

Op dit moment trekken we als pelgrims van de hoop op naar het Heilig Jaar in 2025. Door onze roeping te ontdekken kunnen we voor de wereld getuigen en boodschappers zijn van Jezus’ droom van één menselijke familie die verenigd is in Gods liefde en de onderlinge band van naastenliefde, samenwerking en broederschap.

“Maar wat wil dat zeggen: pelgrims zijn?” vraagt paus Franciscus zich af. Zij die op bedevaart gaan moeten hun oog gericht houden op het doel en dit altijd in hun hoofd en hart houden. Om dat doel te bereiken moeten we ons bij elke stap die we zetten concentreren. Dat betekent dat we ons moeten ontdoen van overdadige ballast en enkel het hoognodige meenemen.

Foto: Ramon Mangold

“We gaan op reis om de liefde van God te ontdekken en tegelijkertijd onszelf te ontdekken […], gevoed door onze relaties met anderen. We zijn pelgrims omdat we geroepen zijn: geroepen om te houden van God en van elkaar”, aldus de paus. Door te antwoorden op Gods roepstem proberen we elke dag een stap te zetten naar een wereld waar mensen in vrede, rechtvaardigheid en liefde kunnen leven.

Het is het doel van elke roeping om mensen van hoop te worden. Deze hoop is gebaseerd op de belofte van de Heer dat Hij altijd met ons zal zijn en ons insluit in het werk van de verlossing. Om pelgrims van hoop te zijn moeten we volgens paus Franciscus ons leven bouwen op de rots van Christus’ verrijzenis, “wetend dat iedere inzet van ons in de roeping die wij hebben omarmd en die wij voortzetten niet tevergeefs zal zijn.”

En met een verwijzing naar het thema “Rise up” van de Wereldjongerendagen in Lissabon, zegt de paus: “Sta op. Laten wij wakker worden uit de slaap, laten wij onverschilligheid achter ons laten, laten wij de deuren openen van de gevangenis waarin wij onszelf zo vaak hebben opgesloten, zodat ieder van ons zijn of haar eigen roeping kan ontdekken in de Kerk en de wereld”, aldus de paus aan het slot van zijn boodschap.

  • De Wereldgebedsdag voor Roepingen (Roepingenzondag) vindt plaats op de vierde zondag van Pasen. Dit jaar is dit op zondag 21 april 2024. Paus Paulus VI stelde deze zondag in, in 1963 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. De Kerk leest op deze zondag het evangelie van de Goede Herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen (Johannes 10, 1-10)
  • Lees de boodschap van de paus voor Roepingenzondag (via rkkerk.nl)

Lees ook

Illustratie

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niets

Wij zijn uw inschrijving aan het verwerken.

Bedankt voor uw inschrijving op onze digitale nieuwsbrief.

Er is iets mis gegaan bij het verwerken van uw inschrijving.

× Deze popup niet meer weergeven