Podcast #4 Surinaamse diakens over hun roeping

donderdag 2/11/2017

Sonny Waterberg, Guillaume Karsters en Lito Alantee uit Suriname zijn in 2011 diaken gewijd. Ze behoren tot de eerste diakens van het bisdom Paramaribo en zijn in Nederland voor een programma van navorming. “Bisschop Karel Choennie stuurt ons deze twee weken naar Nederland voor extra inhoudelijke bagage, om sterker te staan als diaken in de Surinaamse samenleving,” vertellen ze.

Katholiekleven.nl spreekt met hen over hun roeping, de Kerk in Suriname en de mannen en vrouwen in de kerk. Litoo Alantee: “Want uiteindelijk is de boodschap van de Heer niet alleen voor de priester of diaken, maar iedereen die naar de kerk gaat heeft een taak om rond te vertellen wie Jezus is en dat Hij iedereen roept.”

“Ik wist niet dat ik diaken zou worden,” vertelt Sonny Waterberg. Maar ze werden gevraagd en zeiden ja. “Zoals vroeger de ontwikkelingshulp naar Suriname ging, zo gingen de priesters naar Suriname, vanuit Nederland en België. Maar dat stopte geleidelijk,” vertelt Guillaume Karsters. “Er waren wel leken die meewerkten in de parochies, maar gewijde bedienaren waren er niet. Toen zijn wij gevraagd de opleiding tot diaken te volgen. En we hebben antwoord gegeven op de roep die Christus ons gaf: Kom werken in mijn wijngaard.”

Volg ons
via iTunes
via SoundCloud
via RSS-feed

Meer nieuws: