Online enquete Kerk vraagt jongeren naar social media

vrijdag 7/7/2017

Van de 56 vragen uit de wereldwijde enquête onder jongeren die het Vaticaan online houdt, gaan er 8 over social media. Jongeren kunnen aangeven hoeveel tijd ze hieraan besteden, waarvoor ze social media gebruiken, en wat ze zien als makkelijker op internet dan offline, zoals een baan zoeken, over je geloof vertellen, je mening over iets geven et cetera.

De wereldwijde enquete onder jongeren die het Vaticaan online houdt, is in het Nederlands vertaald en staat sinds donderdag 6 juli online. De enquete vindt plaats ten behoeve van de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode, die in oktober 2018 wordt gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Jongeren tussen de 16 en de 29 worden opgeroepen de vragenlijst in te vullen. Nederlandse jongeren kunnen de vragen lezen en beantwoorden in de eigen taal. De resultaten worden later toegevoegd aan de reacties uit de hele wereld op deze enquete.

Na een aantal vragen over zaken als geboortejaar, werk en opleiding, burgerlijke staat, kinderen en woonsituatie, volgen meer inhoudelijke vragen. Deze gaan over hoe jongeren zichzelf zien en hoe ze de wereld om hen heen zien. De enquete vraagt welke mensen belangrijk waren voor hun persoonlijke groei. En: Waarom vind je opleiding belangrijk? Waarom vind je werk belangrijk? Invullers van de enquête kunnen aangeven of ze vrijwilligerswerk doen, hoe ze maatschappelijk betrokken zijn en wat ze denken bij het woord ‘roeping’. Ook zijn er vragen over de Katholieke Kerk: wat vinden jongeren van onder meer de liefdadigheid en de maatschappelijke projecten van de Kerk? Twee open vragen ronden de enquete af: Welke goede ideeën hebben de invullers over wat de Kerk zou moeten doen om jongeren goed te begeleiden op hun levensweg? En wat willen ze nog over zichzelf vertellen wat nog niet ter sprake is gekomen?

Met de vragenlijst krijgen jongeren de kans om van zich te laten horen, hun mening te geven en te delen wat ze over zichzelf kwijt willen. De vragenlijst is anoniem. De ingevulde gegevens kunnen niet worden herleid tot een persoon. Naast katholieke jongeren kunnen ook andersgelovigen en niet-gelovige jongeren de vragenlijst invullen en zich als zodanig kenbaar maken bij de vraag: Ben je gelovig?

Ben je tussen de 16 en 29 jaar oud? Ga dan naar de Nederlandse vertaling van de enquete en doe mee. Naar de enquête!

Lees meer in het dossier op rkkerk.nl

(Foto: Ramon Mangold)
paus_20160730_wjd_vigilie_ramonmangold_21_950

Meer nieuws: