Meet & greet over programmering 2017

dinsdag 8/11/2016

In Voorburg vond op 5 november de tweede meet & greet plaats van de redactie van katholiekleven.nl en volgers van het videokanaal. De meet & greet is een kleinschalige ontmoeting die twee keer per jaar wordt georganiseerd.

Bereik

Daphne van Roosendaal vertelde hoe het eerste jaar van katholiekleven.nl werd geïnvesteerd in de ontwikkeling van een beeldmerk, de website, YouTube en Facebook en instrumenten als de nieuwsbrieven. Daphne van Roosendaal is coördinator van katholiekleven.nl. Het videokanaal is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen.

De meet & greet sprak over manieren waarop het bereik van de video’s via de website, YouTube en Facebook kan worden vergroot. Elk platform heeft zijn eigen kansen en mogelijkheden, maar ook zijn eigen uitdagingen.

Onderwerpen

Met het oog op de programmering 2017 sprak de meet & greet over thema’s die aan de orde zouden kunnen komen binnen de rubrieken die het eerste jaar werden ontwikkeld. Daarbij werd onder meer duurzaamheid genoemd als thema met een brede relevantie. Andere thema’s die werden genoemd waren de sociale leer van de Kerk en medische ethiek. Dit laatste onderwerp is actueel en er is veel onbekendheid met hoe de Kerk over deze thematiek denkt.

De meet & greet reikte goede suggesties aan, zoals: interactie, actualiteit, nog duidelijker aangeven wat een filmpje de kijker te bieden heeft.

Rubrieken

Ook de vraag naar de vormgeving van rubrieken kwam aan de orde, met name de rubrieken ‘De Boodschap’ (over het evangelie van de zondag) en ‘Ik Geloof’ (korte geloofsportretten). Deze twee rubrieken zorgden in 2016 voor het merendeel van de content. De redactie wil in 2017 het tempo van nieuwe items in deze rubrieken enigszins terugbrengen om een aantal verbeteringen door te voeren. De meet & greet reikte daarvoor goede suggesties aan, zoals: interactie, actualiteit, nog duidelijker aangeven wat een filmpje de kijker te bieden heeft, en het de kijker ook makkelijker maken door expliciet te benoemen welke vragen een video beantwoordt.

Geloof doorgeven

Ook was een advies om verder te investeren in diepgang en relevantie. Zorg dat je items maakt die nuttig zijn, was een van de aanbevelingen. Concreet werd daarbij voorgesteld om in ‘Ik Geloof’ aandacht te geven aan ouders en de manier waarop zij het geloof doorgeven aan hun kinderen. En hou de filmpjes uit de rubriek zo laagdrempelig als ze het eerste jaar waren, aldus de meet & greet.

De redactie zal later deze maand de plannen voor 2017 verder uitwerken.

2016-11-06-meet-en-greet_950pix_2

De meet & greet werd afgesloten met een eenvoudige broodmaaltijd: meet & greet & eat.

 

Meer nieuws: