Sluit video

Nieuwe toonzetting Onze Vader

vrijdag 15/7/2016

Play

Met ingang van de Advent, 27 november 2016, wordt de nieuwe vertaling van het Onze Vader ingevoerd. Het videokanaal katholiekleven.nl van de Nederlandse bisschoppen publiceert een video waarop de eerste nieuwe toonzetting van het Onze Vader klinkt. De video werd gemaakt in samenwerking met de Nationale Raad voor Liturgie (NRL).

De invoeringsdatum van de nieuwe Onze Vader-vertaling, die overigens gelijk is in Nederland en België, werd in april van dit jaar door de Nederlandse bisschoppen bekend gemaakt. Aangekondigd werd dat de NRL enkele toonzettingen beschikbaar stelt van de herziene vertaling van het Onze Vader. De toonzettingen worden na de zomerperiode aangeboden voor zangkoren.

De eerste toonzetting is nu voor de zomer gepubliceerd. De bladmuziek is als pdf geplaatst op de website van de NRL en kan daar als voorpublicatie worden gedownload.

Op de video op katholiekleven.nl is te horen hoe deze eerste nieuwe toonzetting klinkt. De opname vond plaats op 12 juli in de H. Antoniuskathedraal in Breda. Jan Schuurmans, kerkmusicus in het bisdom Breda, geeft in de video een korte toelichting. Daarna brengt de Kathedrale Cantorij deze ten gehore samen met voorzanger pastoor Theo van Osch uit het bisdom ‘s-Hertogenbosch. Organist is Frans Bullens.

Voor meer informatie:

De nieuwe vertaling van het Onze Vader:

“Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”

BijDeDag_OnzeVader_890x500_EmyJanson

Meer van:

Voor de bisschopswijding: Mgr. Smeets

Lees verder

Samen aan tafel op initiatief van de paus

Lees verder

Deze boodschap hadden jongeren voor de bisschoppen

Lees verder

Kloosternacht: De nacht is een speciaal moment

Lees verder

Dit zijn de drie redenen voor ‘Back to Church Kerkproeverij’

Lees verder

‘Back to Church Kerkproeverij’ voor parochies

Lees verder

De heilige Franciscus: radicaal en edelmoedig

Lees verder

De goedheid van de heilige zuster Marie Adolphine

Lees verder