Sluit video

Zuster Chiara over het Zonnelied

Spiritualiteit en duurzaamheid in de praktijk

Play

Een wezenlijk onderdeel van elke Eucharistieviering zijn de lezingen van de H. Schrift: teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Door deze Schriftlezingen klinkt in de kerkgebouwen het Woord van God. Aansluitend geeft de priester of diaken in een preek een toelichting op de gelezen teksten en maakt een vertaalslag naar de huidige tijd.

In 2016 keek katholiekleven.nl in de rubriek ‘De Boodschap’ naar de Evangelielezing van de komende zondag. Waar gaat het over? En wat is De Boodschap?

In 2017 kreeg ‘De Boodschap’ een thematische opzet, om zo meer aan te kunnen sluiten bij de actualiteit. Bijzondere sprekers gaan dit jaar in op bijzondere thema’s: katholieke inspiratie in het onderwijs, duurzaamheid, de Bijbel in kunst en spiritualiteit. Met deze filmpjes kijkt katholiekleven.nl in de praktijk hoe het is om Jezus na te volgen.

Hierboven staat de meest recente video. Onderaan deze pagina vind je het archief.

Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door Kansfonds.

Meer van:

  • De Boodschap

Zuster Chiara over het Zonnelied

Lees verder

We moeten opnieuw kunnen beginnen

Lees verder

Rond het sterfbed van Maria

Lees verder

Ben jij goede grond?

Lees verder

Over de broodvermenigvuldiging en je broodtrommel

Lees verder

Mgr. Woorts over Pinksteren

Lees verder

Katholiek onderwijs: Dit zijn onze waarden

Lees verder

Deze docent is herder

Lees verder