Paus: “De Heer is groter dan al onze problemen”

door: Hans de Jong

08 maart 2023

foto door: Gift Habeshaw via Unsplash

Paus: “De Heer is groter dan al onze problemen”

Kort geleden verscheen de boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag. Dat is ruim voor deze speciale dag. De Kerk viert Wereldmissiedag dit jaar op zondag 22 oktober. In zijn boodschap voor deze dag liet paus Franciscus zich inspireren door de Evangeliepassage van de Emmaüsgangers (Lucas 24, 13-35). De ontmoeting met de Heer wekte bij deze verwarde en teleurgestelde leerlingen het verlangen om naar Jeruzalem terug te keren en daar te verkondigen dat de Heer verrezen is.

Op weg van Jeruzalem naar Emmaüs waren de leerlingen terneergeslagen. Hun hoop dat hun meester de Messias was, was met zijn kruisiging vervlogen. Toen ze met elkaar spraken, voegde Jezus zich bij hen. Paus Franciscus merkt hierbij op dat de Heer het initiatief nam: “Hij naderde hen en liep met hen op.” Zowel toen als nu blijft de verrezen Heer dicht bij zijn missionaire leerlingen, in het bijzonder wanneer zij ontmoedigd zijn door en angstig zijn voor het kwaad dat hen omringt en dreigt te overweldigen. “De Heer is groter dan al onze problemen,” aldus de paus die benadrukt dat ook vandaag de Heer nabij is aan alle vrouwelijke en mannelijke missionarissen.

Toen de leerlingen met Hem optrokken en Jezus hun de Schriften uitlegde, brandde hun hart. Jezus is het levende woord. Daarom moeten we de Schrift kennen, het woord van de heilige Hieronymus indachtig dat “de Schrift niet kennen gelijk staat aan Jezus niet kennen.” Kennis van de Schrift voorkomt dat we onze eigen ideeën en projecten verkondigen, zo benadrukt de paus in zijn boodschap.

De leerlingen herkenden de Heer bij het breken van het brood. Daarna verdween Hij uit hun zicht. De paus wijst erop dat hier een essentieel geloofsgegeven zichtbaar wordt. De verrezen Heer is degene die het brood breekt, maar ook voor ons het gebroken brood is. In zijn spoor is elke missionaire leerling geroepen het brood te breken en gebroken brood te zijn.

“Brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?”

De paus herinnert ons eraan dat het delen van het materiële brood met de armen een werk van de christelijke missie is, omdat de eucharistie de bron en het hoogtepunt is van het leven en de zending van de Kerk. De eucharistie vraagt vanuit haar wezen om gedeeld te worden met allen. Paus Franciscus citeert in dit verband paus Benedictus XVI die schreef dat alleen een waarlijk eucharistische Kerk een missionaire Kerk is.

Om vruchten dragen moeten we met Jezus Christus verbonden blijven. “Deze band realiseren we in het gebed en speciaal in de eucharistische aanbidding, als we in stilte in de aanwezigheid van de Heer zijn,” aldus paus Franciscus.

Na de ontmoeting met de Heer keerden de leerlingen onmiddellijk terug naar Jeruzalem waar ze hun vreugde over deze ontmoeting deelden met de andere leerlingen. De voornaamste bron voor de missie zijn die mensen die de Heer daadwerkelijk ontmoet hebben in de Schrift en de eucharistie.

Foto: Gift Habeshaw via Unsplash

De perikoop van de Emmaüsgangers herinnert ons ook aan de blijvende waarde van de missie naar de volkeren. “Iedereen heeft het recht het Evangelie te horen. Christenen hebben de plicht dit te verkondigen,” zo citeert de paus ‘Evangelii Gaudium’. De missionaire bekering is het voornaamste doel dat we onszelf moeten stellen, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk omdat “de missionaire uitstraling kenmerkend is voor de totale werking van de Kerk”.

Het bevorderen van de missionaire activiteit is ook een doel van de synodale reis van de Kerk, aldus paus Franciscus. Het is een zoektocht naar de weg die we moeten gaan, terwijl we luisteren naar de verrezen Heer die naar ons toe komt, de Schrift uitlegt en het brood voor ons breekt.

Alle christenen zijn geroepen aan de missionaire activiteit bij te dragen door gebed, actie, offer en persoonlijk getuigenis. De Pauselijke Missiewerken zijn de geëigende organisaties om de missie zowel spiritueel als materieel te ondersteunen. De collecte op Wereldmissiedag is dan ook bestemd voor de Pauselijke Missiewerken voor de verspreiding van het geloof.

Lees ook

Illustratie

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niets

Wij zijn uw inschrijving aan het verwerken.

Bedankt voor uw inschrijving op onze digitale nieuwsbrief.

Er is iets mis gegaan bij het verwerken van uw inschrijving.

× Deze popup niet meer weergeven