Boodschap voor de Veertigdagentijd van 2023

door: Hans de Jong

21 februari 2023

foto's door: Ramon Mangold

Boodschap voor de Veertigdagentijd van 2023

Op 22 februari begint met Aswoensdag de Veertigdagentijd. De paus geeft twee tips om deze goed te beleven. In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd 2023 legt paus Franciscus een relatie tussen het doel van de Vastentijd en dat van het synodaal proces. Het gaat bij beide om een persoonlijke en kerkelijke bekering. De paus maakt dit duidelijk aan de hand van een meditatie over de Gedaanteverandering van de Heer op de berg Tabor. We vinden deze passage in de evangelies van Matteüs, Marcus en Lucas. De Kerk leest dit evangelie jaarlijks op de tweede zondag van de Veertigdagentijd.

De paus schrijft dat de Veertigdagentijd ons uitnodigt “in het gezelschap van Jezus ‘een hoge berg’ te beklimmen en als Gods heilig volk een speciale ervaring van ascese te beleven.” De vastentijd is bedoeld om “ons gebrek aan geloof én onze weerstand te overwinnen om Jezus te volgen op de weg van het kruis,” aldus paus Franciscus. Daartoe moeten we op reis gaan als op een bergtocht die inspanningen, offers en concentratie vereist. Volgens de paus zijn dezelfde benodigdheden belangrijk voor de synodale reis.

De beklimming van de berg Tabor mondt uit in de Gedaanteverandering van de Heer. De goddelijke schoonheid van dit visioen overtreft alles. De paus legt een link met het synodaal proces. Het proces is soms zwaar, maar op het einde wacht ons iets schitterends, waardoor we beter Gods wil en onze taak in dienst van zijn koninkrijk begrijpen.

Naast Jezus verschenen op de berg Tabor ook Mozes en Elia, vertegenwoordigers van de wet en de profeten. Het nieuwe van Jezus is tegelijkertijd de vervulling van het Oude Verbond. Ook dit gegeven verbindt paus Franciscus met de synodale weg: “Deze is geworteld in de traditie van de Kerk, maar staat open voor vernieuwing,” zo benadrukt hij. De Traditie is een bron van inspiratie om nieuwe wegen zoeken, maar vermijdt tegelijkertijd de elkaar uitsluitende verleidingen van onbeweeglijkheid en geïmproviseerde experimenten.

“De Veertigdagentijd is geen doel op zich, maar een voorbereiding.”

Het gaat zowel bij de vasten als het synodaal proces om verandering op het persoonlijk en kerkelijk niveau. Deze verandering vindt haar model in de Gedaanteverandering van de Heer en wordt voltooid door het Paasmysterie. De paus reikt ons twee middelen aan om met de Heer de berg te bestijgen en ons doel te bereiken.

Het eerste is het lezen van de Schrift. We moeten naar de Heer luisteren als Hij spreekt. De Heer spreekt allereerst door de het Woord van God dat de Kerk ons aanbiedt in de dagelijkse liturgie. Paus Franciscus adviseert ons als we niet dagelijks de mis kunnen bijwonen de dagelijkse lezingen te overwegen, eventueel met behulp van internet. “Daarnaast spreekt de Heer tot ons door onze broeders en zusters, vooral door hen die in nood verkeren,” aldus de paus. Luisteren naar Christus gebeurt wanneer we luisteren naar onze broeders en zusters in de Kerk. Dit wederzijds luisteren is essentieel voor de stijl van een synodale Kerk.

Ten tweede moeten we volgens paus Franciscus “niet vluchten in een vorm van religiositeit die het zoekt in buitengewone gebeurtenissen en dramatische ervaringen uit vrees voor de dagelijkse realiteit.” De vastentijd is geen doel op zichzelf maar “een manier om ons voor te bereiden om het lijden en het kruis van de Heer te beleven met geloof, hoop en liefde en zo bij de verrijzenis te komen.” Zo ook op onze synodale weg. “Wanneer God ons de genade van krachtige momenten van gemeenschap geeft, moeten we niet denken dat we er al zijn. We moeten terugkeren naar de vlakte en daar arbeiders van synodaliteit zijn.”

In oktober 2022 droegen jongeren het Nederlandse WJD-kruis door het land als voorbereiding op de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon.

Lees ook

Illustratie

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niets

Wij zijn uw inschrijving aan het verwerken.

Bedankt voor uw inschrijving op onze digitale nieuwsbrief.

Er is iets mis gegaan bij het verwerken van uw inschrijving.

× Deze popup niet meer weergeven