Wereldziekendag: nabij zijn vanuit de liefde van Jezus Christus

door: Redactie

05 februari 2021

foto door: Redactie

Wereldziekendag: nabij zijn vanuit de liefde van Jezus Christus

“Juist deze relatie met een zieke persoon vindt een onuitputtelijke bron van motivatie en kracht in de liefde van Christus, zoals het duizendjarige getuigenis laat zien van mannen en vrouwen die zich in het dienen van de zieken geheiligd hebben.” Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor Wereldziekendag 11 februari.

Elk jaar op 11 februari viert de Kerk Wereldziekendag op de gedachtenis van de heilige Maagd Maria van Lourdes. De paus richt zich tot de zieken en iedereen die hen bijstaat met een bijbelcitaat: “Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders” (Matteüs 23, 8).

“Een maatschappij is des te humaner naarmate zij meer de zorg op zich weet te nemen voor haar kwetsbare en lijdende leden en dit weet te doen met een door broederlijke liefde geïnspireerde doeltreffendheid”, schrijft de paus. “Laten wij dit nastreven en ervoor zorgen dat niemand alleen blijft, dat niemand zich buitengesloten en in de steek gelaten voelt.”

De gedachten van de paus gaan dit jaar in het bijzonder uit naar alle mensen die over de hele wereld lijden aan de gevolgen van de coronapandemie. Hij benadrukt dat iedereen op een eerlijke manier toegang moet hebben tot de zorg, omdat “gezondheid een primair gemeenschappelijk goed is.”

“Genezing die niemand in de steek laat, die vooral de meest kwetsbaren insluit en opneemt.”

De coronapandemie heeft veel leed veroorzaakt, maar tegelijkertijd ook de toewijding naar voren doen komen van vele mensen “die met professionaliteit, opofferingsgezindheid, gevoel voor verantwoordelijkheid en liefde voor de naaste zoveel zieken en hun familieleden hebben geholpen, verzorgd, getroost en gediend.”

“Als christenen ervaren wij het nabij zijn als een uitdrukking van de liefde van Jezus Christus”, aldus de paus. “Door de werking van de Heilige Geest met Hem verenigd, zijn wij geroepen om barmhartig te zijn zoals de Vader en in het bijzonder onze zieke, zwakke en lijdende broeders en zusters lief te hebben (vgl. Johannes 13, 34-35). En wij ervaren deze nabijheid niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk: broederlijke liefde in Christus brengt immers een gemeenschap voort die in staat is tot genezing, die niemand in de steek laat, die vooral de meest kwetsbaren insluit en opneemt.”

Lees ook

Illustratie

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niets

Wij zijn uw inschrijving aan het verwerken.

Bedankt voor uw inschrijving op onze digitale nieuwsbrief.

Er is iets mis gegaan bij het verwerken van uw inschrijving.

× Deze popup niet meer weergeven