Paus wijdt Oekraïense en Russische volk toe aan Maria

door: Jan Peeters

26 maart 2022

foto’s door: © Vatican Media

Paus wijdt Oekraïense en Russische volk toe aan Maria

Aan het einde van een plechtige boeteviering in de Sint Pieter heeft paus Franciscus op 25 maart het Oekraïense en Russische volk toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. De plechtigheid kon live worden gevolgd via vaticannews.va. Voor het eerst sinds lange tijd waren er weer grote aantallen aanwezigen in de Sint Pieter. Naast de 3.500 mensen in de basiliek waren er naar schatting 2.000 aanwezig op het gelijknamige plein waar de plechtigheid via beeldschermen kon worden gevolgd.

De plechtigheid was om verschillende redenen bijzonder: zij vormde het begin van de “24 uur voor de Heer”, een speciale voorbereiding op Pasen. Daarnaast vond zij plaats op het Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, de menswording van Christus. Op dat Hoogfeest, waarbij de Kerk viert dat God zelf binnentreedt in de geschiedenis van mensen, werden de mensheid, de Kerk en in het bijzonder de volken van Oekraïne en Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria toegewijd. Om deze toewijding had Maria zelf gevraagd bij haar verschijningen in 1917 in Fatima. Dat was al eerder op 25 maart gebeurd door paus Johannes Paulus II in 1984 (zie voor toewijdingen door pausen rkkerk.nl)

Zeer onlangs had de paus alle bisschoppen en priesters gevraagd zich in hun eigen bisdommen en kerken aan te sluiten bij de toewijding. Kardinaal Konrad Krajewski was als pauselijk gezant naar Fatima afgereisd om op de plaats van de verschijningen tegelijkertijd de toewijding te verrichten voor het originele beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Een kopie daarvan stond opgesteld in de Sint Pieter waarvoor de paus het toewijdingsgebed zou uitspreken.

“Dit is geen toverformule”, zei paus Franciscus daarover in zijn preek. “Nee, dat is het niet. Het is een geestelijke daad. Het is het gebaar van volledig vertrouwen van de kinderen die, in de verdrukking van deze wrede en zinloze oorlog die de wereld bedreigt, hun toevlucht nemen tot de Moeder Gods. Net als kinderen gaan ze, als ze bang zijn, naar hun moeder om te huilen, om bescherming te zoeken. Laten we onze toevlucht nemen tot de Moeder, haar hart onze angst en pijn voorleggen en onszelf aan haar overgeven.”

Hij riep alle gelovigen op Maria na te volgen in haar houding tegenover de engel die haar bezocht. Ondanks haar vrees en vragen reageerde zij met “mij geschiede naar uw woord”. Dat antwoord kon zij geven doordat zij niet gehinderd werd door de zonde, aldus de paus.

Om een vergelijkbaar antwoord te kunnen geven moeten wij ons telkens opnieuw bekeren en God om vergeving vragen in de biecht, door hem nadrukkelijk het “sacrament van vreugde” genoemd. De woorden waarmee de engel Maria begroet “vol van genade”, zijn volgens paus Franciscus tot ieder van ons gericht. “Je kunt ze je eigen maken telkens als je tot Gods vergeving nadert, want daar zegt de Heer tegen je: ‘Ik ben met je’. Te vaak denken we dat biechten betekent met een gebogen hoofd naar God gaan. Maar het zijn niet allereerst wij die tot de Heer terugkeren; Hij is het die óns komt bezoeken, om ons te vervullen met zijn genade, om ons te verblijden met zijn vreugde. Biechten is de Vader de vreugde schenken ons op te richten. In het hart van ons leven staan niet onze zonden. Die er zullen zijn, maar ze vormen niet het centrum. Gods vergeving, dát is het centrum. Laten we ons proberen voor te stellen dat in het centrum van het sacrament onze zonden staan: bijna alles zou van ons afhangen, van onze bekering, van onze inspanningen, van onze verplichtingen. Maar nee, in het midden staat Hij, die ons bevrijdt en weer op de been brengt.”

“Laten we de genade weer voorop stellen en vragen om de gave om te begrijpen dat verzoening niet in de eerste plaats onze stap naar God is, maar zijn omhelzing die ons omvat, verbaast, ontroert. Het is de Heer die, net als in Nazareth bij Maria, ons huis binnenkomt en een wonder en vreugde brengt die we voordien niet kenden: de vreugde van vergeving. Laten we Gods perspectief op de voorgrond plaatsen: we zullen weer gehecht raken aan de biecht. We hebben het nodig, want elke innerlijke wedergeboorte, elk geestelijk keerpunt begint hier: vanuit Gods vergeving. Laten we de verzoening niet verwaarlozen, maar herontdekken als het sacrament van de vreugde. Ja, het sacrament van vreugde waar het kwaad dat ons beschaamd maakt, een gelegenheid wordt om de warme omhelzing van de Vader te ervaren, de zoete kracht van Jezus die ons geneest, de ‘moederlijke tederheid’ van de Heilige Geest. Dit is het hart van de biecht.”

Vanuit het diepe besef dat de zonde hindert God door ons te laten werken en dat ieder van ons bijdraagt aan haat en onrecht, was er ruim tijd ingelast om te biechten. In totaal waren er zo’n honderd priesters aanwezig om het sacrament van vreugde te bedienen. Ook paus Franciscus zelf ontving een tiental biechtelingen, meldde de Vaticaanse persdienst.

Na afloop daarvan liep de paus naar het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima, waar hij het toewijdingsgebed uitsprak en een bloemenhulde bracht. Na het geven van de pauselijke zegen werd de plechtigheid afgesloten met het luiden van de klokken van de Sint Pieter voor vrede.

De toewijding vond op verzoek van de paus ook plaats in bisdommen over de hele wereld.

Lees verder:

Kijk ook de video-impressie Vatican News:

Lees ook

Illustratie

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niets

Wij zijn uw inschrijving aan het verwerken.

Bedankt voor uw inschrijving op onze digitale nieuwsbrief.

Er is iets mis gegaan bij het verwerken van uw inschrijving.

× Deze popup niet meer weergeven