Paus Franciscus: “Sta op en vier de WJD in de particuliere Kerken!”

door: Redactie

14 november 2021

foto door: Ramon Mangold

Paus Franciscus: “Sta op en vier de WJD in de particuliere Kerken!”

“Jullie kwamen in moeilijke situaties terecht die jullie niet eerder gekend hebben […] De beproeving heeft ons onze zwakheden getoond, maar heeft ook onze deugden aan het licht gebracht, waaronder een neiging tot solidariteit.” Dit schrijft paus Franciscus in zijn boodschap aan jongeren vanwege de Wereldjongerendag op 21 november. Deze wordt in bisdommen wereldwijd gevierd op het feest van Christus Koning, de laatste zondag van het liturgische jaar.

Paus Franciscus roept de jongeren op om op te staan en een nieuwe bladzijde in de geschiedenis te schrijven: “Om er weer bovenop te komen, heeft de wereld jullie kracht, jullie enthousiasme en jullie passie nodig.” De paus wil daarom samen met de jongeren nadenken over de passage uit de Handelingen van de Apostelen waarin Jezus tot Paulus zegt: "Sta op! Ik maak u tot getuige van wat gij gezien hebt" (Handelingen 26, 16).

De zin is ontleend aan het getuigenis van Paulus als hij in de gevangenis zit. Paulus was een vijand en vervolger van christenen, maar staat nu terecht om zijn geloof in Christus. Zijn levensveranderende ontmoeting met Christus vond plaats op weg naar Damascus. Geconfronteerd met een mysterieuze aanwezigheid die hem bij naam roept, vraagt Saul: “Wie bent U, Heer?” (Handelingen 26, 15).

Paus Franciscus: “Deze vraag is uiterst belangrijk en wij moeten allen deze vraag op een bepaald moment in ons leven stellen. Het volstaat niet dat we anderen over Christus hebben horen spreken, het is noodzakelijk dat we persoonlijk met Hem spreken. Dit is wat bidden eigenlijk is. Het is rechtstreeks tot Jezus spreken, ook als in ons hart nog chaos heerst, onze geest vol twijfel is of zelfs minachting voor Christus en de christenen. Ik hoop dat elke jongere, vanuit het diepst van zijn hart, deze vraag zal stellen: ‘Wie bent U, Heer?’”

“Dit is wat bidden eigenlijk is. Het is rechtstreeks tot Jezus spreken.”

Op de vraag van Paulus antwoordt de Heer: “Ik ben Jezus, die gij vervolgt" (Handelingen 26, 15). “Door dit antwoord onthult Jezus aan Saul een groot mysterie: dat Hij zich identificeert met de Kerk, met de christenen”, schrijft de paus. “Tot dan toe had Saul niets van Christus gezien, behalve de gelovigen die hij in de gevangenis had opgesloten (vgl. Handelingen 26, 10), voor wier doodvonnis hij zelf had ingestemd. En hij had gezien hoe christenen het kwade met het goede beantwoordden, haat met liefde, en onrecht, geweld, laster en vervolging aanvaardden omwille van de naam van Christus. Dus in zekere zin had Saul op de een of andere manier - zonder het te weten - Christus ontmoet: hij had Hem ontmoet in christenen!”

“Hoe dikwijls hebben wij mensen niet horen zeggen: ‘Jezus ja, Kerk nee’, alsof het ene een alternatief zou kunnen zijn voor het andere. Je kunt Jezus niet kennen als je de Kerk niet kent. Men kan Jezus niet kennen zonder de broeders en zusters van zijn gemeenschap. Men kan zich niet ten volle christen noemen als men de kerkelijke dimensie van het geloof niet beleeft”, aldus de paus.

Hij moedigt de jongeren aan om op te staan, het “nieuwe leven te omhelzen dat ons in het doopsel wordt geschonken” en waardoor wij ook een zending van de Heer ontvangen: “Gij zult mijn getuige zijn!” Paus Franciscus: “Vandaag richt Christus' uitnodiging aan Paulus zich tot ieder van jullie jongeren: Sta op!”

Paus Franciscus maakt het concreet in een zevenvoudige oproep:

  1. Sta op en getuig van je ervaring van een blinde die het licht heeft ontmoet
  2. Sta op en getuig van de liefde en het respect die mogelijk zijn
  3. Sta op en verdedig sociale rechtvaardigheid, waarheid en gerechtigheid, mensenrechten, de vervolgden, de armen en kwetsbaren, zij die geen stem hebben in de samenleving, immigranten
  4. Sta op en getuig van een nieuwe kijk op de schepping
  5. Sta op en getuig dat mislukte levens weer kunnen worden opgebouwd
  6. Sta op en getuig vreugdevol dat Christus leeft!
  7. Sta op en vier de WJD in de particuliere Kerken!

De viering van de WJD op 21 november is een stap in de “spirituele pelgrimstocht” op weg de Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023. De paus hoopt dat de jongeren de etappes kunnen beleven als ware pelgrims: “Laten we openstaan voor de verrassingen van God, die zijn licht wil laten schijnen op ons pad. Laten we openstaan om zijn stem te horen, ook via onze broeders en zusters. Zo zullen wij elkaar helpen om samen op te staan, om in deze moeilijke tijden profeten te worden van nieuwe tijden, vol van hoop!”

Lees ook

Illustratie

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niets

Wij zijn uw inschrijving aan het verwerken.

Bedankt voor uw inschrijving op onze digitale nieuwsbrief.

Er is iets mis gegaan bij het verwerken van uw inschrijving.

× Deze popup niet meer weergeven