‘Curing’ en ‘caring’ op Wereldziekendag

door: Redactie

05 februari 2020

foto door: Ramon Mangold

‘Curing’ en ‘caring’ op Wereldziekendag

Dit jaar komen de relieken van de heilige Bernadette naar Nederland. Maria verscheen aan de 14-jarige Bernadette in Lourdes, op 11 februari 1858. Na de verschijningen van Maria groeide Lourdes uit tot bedevaartsoord dat bekend is vanwege genezingen en de vele zieken die er bij Maria troost en bemoediging ontvangen. Daarom viert de Katholieke Kerk elk jaar op 11 februari Wereldziekendag.

Voor deze Wereldziekendag schrijft de paus ieder jaar een boodschap. De paus richt zich tot iedereen die met een ziekte te maken heeft, dat wil zeggen mensen die onder een ziekte lijden en hun familieleden en ook verzorgers, artsen en verplegers. Daarbij brengt de paus ook onderwerpen ter sprake die de Kerk aan het hart gaan.

Jezus zelf is kwetsbaar geworden, heeft “menselijk lijden doorstaan en troost van de Vader ontvangen,” schrijft paus Franciscus. “Wat we nodig hebben is een persoonlijke benadering van de zieke, niet alleen ‘curing’ maar ook ‘caring’, met het oog op een integrale menselijke genezing.” Een ziekte bedreigt niet alleen iemands fysieke gesteldheid, maar raakt ook andere aspecten van het leven, zoals relaties en spiritualiteit. “Daarom verwachten zieken, naast therapie en steun, ook zorg en aandacht. In één woord, liefde.”

“Bovendien staat er naast elke zieke ook een familie die zelf lijdt en nood heeft aan steun en troost”, constateert de paus. Hij wijst op de woorden van Jezus in het evangelie van Matteus: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken” (Matteus 11, 28). Paus Franciscus: “In Jezus zul je licht vinden dat je donkerste momenten kan verlichten. In Hem zul je hoop vinden die je verdriet kan verzachten. Hij roept je op: kom naar Mij.”

“Geef naast therapie en steun ook zorg en aandacht. Geef liefde.”

Gezondheidswerkers spelen een sleutelrol, zegt de paus, en ook zij zijn mensen met hun eigen kwetsbaarheden en ook ziektes. Daarom kunnen zij er van getuigen hoe je, als je zelf rust en vertroosting van Christus ontvangt, op jouw beurt geroepen bent om die rust en vertroosting door te geven aan de mensen om je heen.

De paus doet tot slot nog een indringende oproep aan de professionals die werkzaam zijn in de gezondheidszorg: “Laat uw handelen voortdurend gericht zijn op de waardigheid en het leven van de persoon zonder ook maar enigszins toe te geven aan handelingen met het karakter van euthanasie, of hulp bij zelfdoding of onderdrukking van het leven, zelfs niet wanneer de staat van de ziekte onomkeerbaar is. […] Laten wij eraan denken dat het leven heilig is en God toebehoort, daarom onschendbaar is en men er niet de vrije beschikking over heeft (vgl. instructie Donum vitae, 5; encycliek Evangelium vitae, 29-53). Het leven moet ontvangen, beschermd, gerespecteerd worden vanaf de geboorte tot het sterven: zowel de rede als het geloof in God, de schepper van het leven, vereisen dit. […] Wanneer u geen genezing kunt bieden, kunt u nog altijd zorg bieden met gebaren en procedures die de zieke verkwikking en verlichting geven.”

Lees ook

Illustratie

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niets

Wij zijn uw inschrijving aan het verwerken.

Bedankt voor uw inschrijving op onze digitale nieuwsbrief.

Er is iets mis gegaan bij het verwerken van uw inschrijving.

× Deze popup niet meer weergeven