Dit zijn twaalf Bijbelse plekken in het Heilig Land

door: Redactie

29 november 2018

foto‘s door: Ramon Mangold

Dit zijn twaalf Bijbelse plekken in het Heilig Land

Van 12 tot en met 21 november organiseerde het aartsbisdom Utrecht een bedevaart naar Jordanië en Israël. Op 16 en 18 november kwamen zij samen met andere groepen pelgrims voor de Nederlandse Dagen. De pelgrims liepen in de voetsporen van Jezus. Over al deze plekken lees je in de Bijbel. Zie daarvoor het lijstje onderaan dit bericht.

In Jordanië vierden de pelgrims onder meer de eucharistie op de berg Nebo, vanwaar Mozes vlak voor zijn dood uitkeek over het Beloofde Land. Ook hernieuwden zij hun doopbeloften bij de rivier de Jordaan, nabij de plek waar Jezus door Johannes de Doper werd gedoopt.

De Nederlandse Dag op 16 november speelde zich vooral rond het Meer van Galilea af. Tijdens de gezamenlijke eucharistieviering op de Berg van de Zaligsprekingen met alle Nederlandse pelgrims was Mgr. Woorts hoofdcelebrant. Op deze berg hield volgens de traditie Jezus zijn Bergrede met de zaligsprekingen.

In Tabgha bezochten de pelgrims de Broodvermenigvuldigingskerk. Deze heeft voor het altaar een mozaïek met de voorstelling van een mand met vier broden geflankeerd door twee vissen. Onder het altaar bevindt zich een steen uit een vroege kerk, waarop Jezus het brood geplaatst zou hebben.

De nabijgelegen ‘Kerk van het primaatschap van Petrus’ werd gebouwd op de plek waar Jezus na zijn verrijzenis het primaatschap van de Kerk aan Petrus toevertrouwde.

Vervolgens reisden de pelgrims door Kafarnaüm, de woonplaats van Jezus en enkele van zijn discipelen onder wie Petrus. Ze bezochten er de synagoge en het huis van Petrus. De pelgrims bezochten ook Kana, waar Jezus zijn eerste teken deed. Tijdens een bruiloftsfeest veranderde Hij water in wijn. In de Kerk van de Aankondiging in Nazareth verzamelden alle Nederlandse pelgrims zich op deze plek waar de aartsengel Gabriël aan Maria verscheen. Daar vierden zij de vespers.

Op 17 november stond ’s middags een bezoek aan de berg Tabor op het programma, de plek waar Jezus voor het oog van Petrus, Jacobus en Johannes van gedaante veranderde. De kerk bovenop de berg heeft drie puntdaken die verwijzen naar Jezus, Mozes en Elia.

Een dag later bezochten de pelgrims de herdersvelden, waar de herders destijds van de engelen hoorden dat Christus was geboren. Nu staat er een kleine kerk met fraaie afbeeldingen van deze gebeurtenis.

De Utrechtse pelgrims maakten op 19 november een lange voettocht door Jeruzalem. Buiten de oude stad zagen ze in de Hemelvaartkerk op de Olijfberg de steen die de plaats markeert waar Jezus bij zijn hemelvaart in een wolk aan het zicht werd onttrokken.

In de Hof van Olijven bevindt zich in de Kerk van Alle Naties voor het altaar een rots die wordt aangewezen als de plek waar Jezus alleen bad in de Hof van Olijven in de nacht dat Hij werd gearresteerd.

In Jeruzalem liepen de Utrechtse pelgrims de Via Dolorosa (kruisweg). De bidtocht langs de staties eindigde bij de Heilig Grafkerk, waar ze de eucharistie vierden. Deze kerk bezochten de pelgrims op 20 november opnieuw in alle vroegte. De kerk is gebouwd op de plek waar volgens de overlevering Christus is gekruisigd, begraven en opgestaan.

De eucharistie werd later die dag gevierd in de crypte van de Kerk van het Hanengekraai op de berg Sion. Deze kerk staat op de plek waar Petrus drie keer Jezus verloochende. Hier zou het huis hebben gestaan van de hogepriester Kajafas, waar Jezus gevangen zat en werd berecht.

Hier lees je over deze plekken in de Bijbel:

 1. De Berg van de Zaligsprekingen
  Hier hield volgens de traditie Jezus zijn Bergrede met de zaligsprekingen
  Matteüs 5, 1-12

 2. Broodvermenigvuldigingskerk
  In deze kerk in Tabgha bevindt zich onder het altaar een steen uit een vroege kerk, waarop Jezus het brood geplaatst zou hebben
  Johannes 6, 1-15, Marcus 6, 31-44

 3. Kerk van het primaatschap van Petrus
  Deze kerk is gebouwd op de plek waar Jezus na zijn verrijzenis het primaatschap van de Kerk aan Petrus toevertrouwde
  Matteüs 16, 18-19

 4. Kana
  In Kana deed Jezus zijn eerste teken. Tijdens een bruiloftsfeest veranderde Hij water in wijn
  Johannes 2, 1-12

 5. In de Kerk van de Aankondiging in Nazareth
  Op deze plek verscheen de aartsengel Gabriël aan Maria
  Lucas 1, 26-38

 6. De berg Tabor
  Hier veranderde Jezus voor het oog van Petrus, Jacobus en Johannes van gedaante
  Matteüs 17, 1-9

 7. De herdersvelden
  Op deze plek hoorden volgens de overlevering de herders destijds van de engelen dat Christus was geboren
  Lucas 2, 1-20; Johannes 10, 11-15

 8. De Hemelvaartkerk op de Olijfberg
  Hier bevindt zich de steen die de plaats markeert waar Jezus bij zijn hemelvaart in een wolk aan het zicht werd onttrokken
  Handelingen 1, 9-11

 9. De Kerk van Alle Naties
  Deze kerk in de Hof van Olijven heeft voor het altaar een rots die wordt aangewezen als de plek waar Jezus alleen bad in de Hof van Olijven in de nacht dat hij werd gearresteerd
  Lucas 22, 39-46

 10. Via Dolorosa
  De Via Dolorosa in Jeruzalem is de kruisweg die Christus ging in Jeruzalem.
  Matteüs 27, Marcus 15, Lucas 23, Johannes 19

 11. De Heilig Grafkerk
  Deze kerk in Jeruzalem is gebouwd op de plek waar volgens de overlevering Christus is gekruisigd, begraven en opgestaan.
  Johannes 19,25-20,18

 12. De Kerk van het Hanengekraai
  Deze kerk staat op de plek waar Petrus drie keer Jezus verloochende
  Matteüs 26, 34

Lees ook

Illustratie

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niets

Wij zijn uw inschrijving aan het verwerken.

Bedankt voor uw inschrijving op onze digitale nieuwsbrief.

Er is iets mis gegaan bij het verwerken van uw inschrijving.

× Deze popup niet meer weergeven