WJD@Home vraag-en-antwoord met bisschop Mutsaerts

door: Redactie

30 januari 2023

foto’s door: Ramon Mangold

WJD@Home vraag-en-antwoord met bisschop Mutsaerts

Op zondag tijdens WJD@Home vierden de jongeren samen met parochianen van Ameland de eucharistie in de Sint-Clemenskerk. Bisschop Van den Hout was hoofdcelebrant en verzorgde de homilie. In de middag werd een College Tour gehouden, waarbij bisschop Mutsaerts vragen beantwoordde en met de jongeren in gesprek ging.

Jongeren stellen vragen als: Wie is voor u een bijzondere heilige? Wat is de betekenis van het staan en zitten en knielen in de mis? Waarvan heeft u er het meest: rozenkransen of bijbels? Ook vragen ze wat de belangrijkste gave van de Geest is. “Een belangrijke gave vind ik de gave van wijsheid en verstand”, antwoordt de bisschop en hij zal later in het gesprek nog verder ingaan op geloof en ratio en daarbij ook verwijzen naar de encycliek ‘Fides et ratio’ die paus Johannes Paulus II daarover schreef. “De Kerk heeft bijbelse en historische argumenten en rationele argumenten”, zegt de bisschop.

In de eucharistieviering op zondagochtend helpen ook de jonge misdienaars van de parochie mee. (Foto: Ramon Mangold)

“Hoe kan ik Jezus ontvangen in mijn hart?” is een andere vraag. De bisschop spreekt daar uitgebreid over. Hij zegt dat de mens is geschapen voor het geluk. “De weg naar het geluk is de weg die Jezus wijst. Die weg is niet makkelijk. Jezus vraagt heel wat van ons. Het komt neer op een paar dingen: vergevingsgezind, alles wat je bezit en niet nodig hebt aan een ander geven, en wees volmaakt. Dan zul je denken: wie kan daar nou aan voldoen? Maar op dat moment mogen we ook denken aan de parabels die Jezus vertelt over de verloren zoon, het verloren schaap en de vrouw die een drachme kwijt is en het hele huis overhoop haalt om die terug te vinden. God zoekt ons. We zijn Hem alles waard. Een drachme is echt maar weinig waard. Als de vrouw het muntje terugvindt, nodigt ze mensen uit om dat te vieren en dat feest kost haar veel meer. Het weinige is God veel waard. En als het erom gaat hoe je Jezus kunt ontvangen in je hart, laat het dan niet afhangen van je gevoel. Gevoelens komen en gaan. Het is natuurlijk fijn als je, zoals op deze dagen, een goed gevoel hebt bij de vieringen. Maar hou ook vol als je dat niet hebt.”

Bisschop Mutsaerts beantwoordt vragen van jongeren tijdens de College Tour. (Foto: Ramon Mangold)

Hoe ga je om met materiële rijkdom als Kerk, terwijl er armoede is in de wereld? Wat is de balans tussen naastenliefde en luxe? “Mensen zoeken het geluk en doen dat vaak in rijkdom, in aanzien, in dingen te vertellen hebben”, zegt de bisschop. “Maar denk aan de zaligsprekingen van Jezus, die zijn gericht op de ander. Kernachtig geformuleerd: zoek niet het geluk voor jezelf, want je zoekt je een ongeluk. Draag bij aan het geluk van anderen en dan zal het geluk ook in jouw leven komen.”

“Hoe ga ik om met leefregels van de Kerk waar ik me niet in kan vinden?” is een andere vraag. Bisschop Mutsaerts: “Regels zijn er niet om de regels. Dat is in het verkeer zo en ook in de Kerk. In de Kerk zijn er de tien geboden en is er het gebod van liefde tot God en de naaste. Regels in de Kerk hebben te maken met de opdracht van Christus en zijn gericht op ons geluk.”

In de kerk ontvangen de deelnemers tot slot persoonlijk de zegen van een van de bisschoppen. (Foto: Ramon Mangold)

In de middag komen de jongeren nog eenmaal samen in de kerk voor de afsluiting met gebed. De laatste liederen klinken en in het bijzonder wordt ook het WJD-lied van Lissabon gezongen. De jongeren komen één voor één naar voren, waar ze persoonlijk de zegen ontvangen van een van de bisschoppen. Na de groepsfoto, die wordt gemaakt voor de kerk, wandelt de groep de vijftien minuten naar de boot om de oversteek te maken. Op het vasteland wachten de bussen die de jongeren weer naar de opstapplekken in de bisdommen zullen brengen en familie die de jongeren ophaalt.

Lees ook

Illustratie

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niets

Wij zijn uw inschrijving aan het verwerken.

Bedankt voor uw inschrijving op onze digitale nieuwsbrief.

Er is iets mis gegaan bij het verwerken van uw inschrijving.

× Deze popup niet meer weergeven