Fotoverslag WJD@Home op Ameland

door: Redactie

02 mei 2022

foto’s door: Ramon Mangold

Fotoverslag WJD@Home op Ameland

Op vrijdagavond 29 april namen honderd jongeren uit het hele land de veerboot van Holwerd naar Ameland voor een weekend lang WJD@Home. Door een flinke file was een van de bussen die jongeren in de verschillende bisdommen oppikte vertraagd. Maar ook was er een vertraging in de veerdienst vanaf Holwerd en alle deelnemers maakten dezelfde avond nog de oversteek.

Vanaf 21.00 uur verzamelen de jongeren zich in de Sint-Clemens kerk. Het is een weerzien van oude bekenden en ook een weerzien met deze kerk zelf, waar de WJD@Home ook in 2019 al eens te gast was.

Nadat alle deelnemers zijn verwelkomd gaat Mgr. Mutsaerts de jongeren voor in gebed tijdens de dagsluiting. Mgr. Mutsaerts is hulpbisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch en bisschop-referent voor jongeren.

In de voorbede wordt gebeden voor het welslagen van het weekend en voor alle jongeren die erover nadenken om deel te nemen aan de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon “om gesterkt te worden door hun ontmoeting met jongeren van over de hele wereld en de ontmoeting met paus Franciscus.”

De volgende ochtend start met een vroeg ontbijt en begint met een eucharistieviering, waarin Mgr. Mutsaerts hoofdcelebrant is en de homilie houdt.

De bisschop preekt over de opdracht van Jezus aan de leerlingen om het evangelie te verkondigen. Hij noemt drie aspecten die belangrijk zijn. Allereerst de dienstbaarheid. Maar de handen uit mouwen steken begint met gebed en het vieren van de sacramenten die nodig zijn om het dienstwerk richting te geven, aldus de bisschop, die als derde aspect noemt het geloof ook willen begrijpen.

Na de eucharistieviering volgt de catechese die wordt gehouden door Mgr. Van den Hende van Rotterdam. Hij spreekt over de boodschap van paus Franciscus aan de jongeren voor de Wereldjongerendagen: “Sta op! Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt” (vgl. Hand. 26, 16). De paus schrijft daarin over de roeping van Paulus. Bisschop Van den Hende: “De paus wil graag dat jullie deze boodschap, deze bekering, deze roeping van Paulus overdenken. Want hij zegt: zo is de Heer met ieder van ons bezig. Zo heeft hij zijn apostelen geroepen vanaf het eerste uur en heeft Hij vele mensen aangesproken door de verkondiging van de leerlingen, om ook zelf getuige te worden van het evangelie.”

Mgr. Van den Hende wijst de jongeren op een van de glas-in-loodramen in de kerk, waarop pater Titus Brandsma is afgebeeld. Hij vertelt over zijn leven, hoe hij in opdracht van kardinaal De Jong de katholieke media tijdens de Tweede Wereldoorlog wees op het gevaar van het nazisme. Hij werd daarvoor opgepakt en stierf in Dachau. De jongeren krijgen na de catechese twee boekjes uitgedeeld met teksten van pater Titus: een boekje met een verweerschrift dat hij schreef in opdracht van de Gestapo, en een boekje met persoonlijke bladzijden over zijn arrestatie en over de eerste dagen daarna in zijn cel. Na de catechese is er gelegenheid om vragen te stellen aan de bisschop en daarna gaan de jongeren verder met elkaar in gesprek in hun deelgroep.

Na een warme lunchmaaltijd is er in de middag vrije tijd die door de meeste jongeren wordt gebruikt om uit te waaien op het strand. De zon schijnt en het is een prachtige dag.

Diezelfde middag zijn er nog twee rondes workshops waaraan iedereen deelneemt. Er zijn inhoudelijke, creatieve en praktische workshops. Jongeren versieren een kaft voor hun Bijbel, spelen een spel, beschilderen een stenen kruisje.

In andere workshops verdiepen ze zich in de brieven van Paulus, het boek Handelingen van de Apostelen en in de DOCAT (de sociale leer van de Kerk voor jongeren). Ook is er een workshop over video maken met je smartphone voor jongeren die daar voor de WJD mee aan de slag willen.

De avond staat in het teken van gebed bij het Allerheiligste met de mogelijkheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Veel deelnemers maken daar gebruik van. Ook is er de mogelijkheid van een persoonlijk gesprek en steken de deelnemers kaarsjes aan bij de Taizé-icoon van Christus.

Tijdens de gebedsviering op deze Avond van Barmhartigheid wordt de parabel gelezen die Jezus vertelt over de verloren zoon en de barmhartige vader (Lucas 15, 1-3.11-32).

Aan het eind van de avond in de kerk is er de zegen met het Allerheiligste. Daarna is in de nabijgelegen school, waar eerder de dag de workshops plaatsvonden, nog gelegenheid om de avond samen af te sluiten met een hapje en een drankje.

Zondagochtend 1 mei staan de deelnemers die een rol hebben in de mediaviering weer vroeg op om te oefenen voor de eucharistieviering die live wordt uitgezonden op NPO2. Mgr. Van den Hout is hoofdcelebrant in deze viering en verzorgt de homilie.

“Ons geloof is gebaseerd op het getuigenis van de apostelen. Wat zij hebben gezien en meegemaakt, hebben ze doorverteld en opgeschreven. De getuigenissen van de eerste christenen zijn uitnodigingen aan ons, en maken ons ook tot getuigen”, zegt de bisschop van Groningen-Leeuwarden.

“In deze eucharistieviering staan we in nauw contact met de Heer zelf. Hij komt tot ons in het heilig Woord, in het heilig Brood, en in het samen zijn als volk van God, als deel van het wereldwijde volk van God. Hijzelf voedt en bevestigt ons. Als ik met een getuige mee ga, als ik me laat meenemen, loop ik de kans Hem zelf te ontmoeten en zelf getuige te worden.”

In de middag is er nog uitleg met vragen en gesprek over de sociale leer van de Kerk en over de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Uiteindelijk verzamelen alle deelnemers zich nog een laatste keer in de kerk voor een korte gebedsviering, waarna de jongeren persoonlijk de zegen van de aanwezige priesters en bisschoppen ontvangen.

De aanwezige priesters en bisschoppen ontvangen zelf op hun beurt ook de zegen.

Met de ogen dichtgeknepen tegen de zon die nog steeds op Ameland schijnt, wordt tot slot de groepsfoto gemaakt. In een lange stoet wandelen de deelnemers weer naar de boot, waar op het vasteland de bussen staan te wachten om iedereen weer af te zetten in de bisdommen.

Lees ook

Illustratie

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niets

Wij zijn uw inschrijving aan het verwerken.

Bedankt voor uw inschrijving op onze digitale nieuwsbrief.

Er is iets mis gegaan bij het verwerken van uw inschrijving.

× Deze popup niet meer weergeven