#Geloven hoe zit dat? Wat kan jij betekenen voor de wereld?

door: Redactie

30 juni 2021

Video door: Fatima Naumann

“We hebben allemaal talenten gekregen, horen we vaak, die we zoveel mogelijk moeten ontplooien en ontwikkelen om ze te kunnen gebruiken. Het klinkt haast als een geoliede succesmachine die werkt op de talenten van mensen”, zegt docent levensbeschouwing Limarley Kingsale in deze video.

“Talenten worden dan gezien als middelen die de samenleving dienen. Talent voor de zorg, voor techniek, voor politiek. Maar wat heeft dat te maken met het katholieke geloof?” Bekijk de video!

Wil je meer weten? Lees dan de Docat. De Docat is de katholieke sociale leer in een eenvoudige vraag-en-antwoordvorm. Lees hieronder alvast verder. De nummers tussen haakjes verwijzen naar het nummer van de vraag in de Docat.

Limarley werkt op school. Hij heeft deze vragen voor je:

  • Hoe belangrijk is het voor jou als christen om deel te nemen aan democratische en politieke besluitvorming?
  • Wat zijn voor jou daarbij de belangrijkste onderwerpen?
  • Hoe zou jij een “beschaving van liefde” willen omschrijven?
  • Wat zou je zelf kunnen doen om die “beschaving van liefde” in de gemeenschap op te bouwen?

Je sociaal en politiek engageren volgens de Docat

(De nummers tussen haakjes verwijzen naar de Docat.)

Woord en daad

Christen zijn is geen privéaangelegenheid. Geloven doe je niet in een bubbel. Als christen ben je geroepen om “over de wereld uit te gaan en het evangelie te verkondigen, in woord en daad” (vgl. Marcus 16, 15). Om dat goed te kunnen doen, heeft God ons de zeven gaven van de Geest geschonken: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God. Deze gaven zijn de basis van ons sociale en politieke engagement als christen (305).

De Kerk biedt geen kant en klaar recept voor sociaal en politiek engagement. Dat engagement is uiteindelijk de vrucht van een proces van de onderscheiding van de geesten. Op de eerste plaats is het van belang om te kijken wat Jezus deed, en hoe wij, met de talenten en gaven die wij van God hebben ontvangen, Jezus kunnen navolgen. De sociale leer van de Kerk kan aanknopingspunten bieden, maar uiteindelijk gaat het om onze persoonlijke relatie tot de Heer. Hij bepaalt onze sociale en politieke agenda (306).

Handelen vanuit liefde

Op de tweede plaats moeten we luisteren naar onze innerlijke stem van het geweten. Vanuit ons geweten, wanneer het gevormd is door Gods geboden, kunnen wij onderscheid maken tussen het goede en het kwade. Dat geeft ons goede argumenten om keuzes te maken voor ons sociaal en politiek handelen (307). Sterker nog, het verlangen om Christus na te volgen en de bereidheid om te luisteren naar ons geweten zorgen er voor dat de christen niet om de vraag “Wat moet ik doen?” heen kan. Een niet actief christendom bestaat niet.

De relatie tot Christus is de wezenlijke motivatie tot christelijk handelen. Het is zijn liefde die ons motiveert. Het is de motivatie om de “geringsten”, die Jezus zo aan het hart gaan, niet over het hoofd te zien. Het is de motivatie om te getuigen, in woord en daad, van het geloof. Het is uiteindelijk de motivatie om zichzelf te geven, zelfs het eigen leven (309).

Waar is jouw inzet nodig?

Als christen is het daarom belangrijk om je voelsprieten uit te steken naar de wereld, om de “tekenen van de tijd” te kunnen verstaan, om te ontdekken waar jouw inzet nodig is en hoe je die het beste kunt organiseren met anderen. Dat kan binnen de gemeenschap van de Kerk en dat kan ook in het sociale en politieke krachtenveld. Het juiste verstaan van de tekenen van de tijd gebeurt op basis van de sociale leer van de Kerk; aan de andere kant kunnen de tekenen van de tijd deze leer ook verder ontwikkelen of aanscherpen (318). Denk maar bijvoorbeeld aan de encycliek Laudato si’, die de klimaatproblematiek nog eens extra op de agenda van Kerk én wereld heeft gezet.

Lid worden van een politieke partij

Eén van de middelen om je als christen politiek te engageren is lid te worden van een politieke partij. Als christen heb je de opdracht om de maatschappij in een “beschaving van liefde” te veranderen. Als lid van een politieke partij wil je dienstbaar zijn aan het algemeen welzijn en solidair zijn met de zwakkeren in de samenleving. Het is moeilijk om een politieke partij te vinden waarin je voor 100% de christelijke leer kunt terugvinden. Dan kun je soms in een ongemakkelijke positie terechtkomen. Waar het om gaat is dat de partij fundamenteel staat achter de onaantastbare waardigheid van de menselijke persoon, de mensenrechten, het beginsel van personaliteit, de beschermwaardigheid van het leven en de vrijheid van religie. Ook is het voor de Kerk van wezenlijk belang dat je het democratische proces respecteert, met andere woorden, dat je een meerderheid voor je standpunt probeert te winnen en respect hebt voor het standpunt van de minderheid (319).

In je werk

Je sociale en politieke engagement kan ook tot uitdrukking komen in de keuze voor een beroep of in je uitoefening van je beroep. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om armenadvocaat te worden. En je kunt er voor kiezen om geen journalist te worden bij een roddelblad, omdat het ingaat tegen je christelijke identiteit (321).

Lees ook

Illustratie

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niets

Wij zijn uw inschrijving aan het verwerken.

Bedankt voor uw inschrijving op onze digitale nieuwsbrief.

Er is iets mis gegaan bij het verwerken van uw inschrijving.

× Deze popup niet meer weergeven