#Geloven hoe zit dat? Hoe sociaal zijn jouw sociale media?

door: Redactie

27 november 2021

Video door: Fatima Naumann

“Steeds meer worden we ons ook bewust van minder prettige kanten van sociale media. Cyberpesten, fake news en het uitsluiten van anderen. Hoe ga je als christen om met sociale media?” Die vraag beantwoordt docent levensbeschouwing Limarley Kingsale in deze video.

“Stel je eens voor wat het teweeg kan brengen als het op online platforms draait om liefde tot de waarheid en elkaar. Waar mensen elkaar vinden in plaats van waar mensen uit elkaar gedreven worden”, zegt hij.

“We vergeten vaak dat waarheid niet zomaar gaat over feiten en elkaar ‘de waarheid zeggen’. Je kunt iemand de waarheid zeggen en daarmee totaal afbranden. Maar je kunt het ook zo zeggen dat je iemand ermee opbouwt. En dat is een groot verschil.”

Hoe sociaal zijn jouw sociale media? Bekijk de video!

Wil je meer weten? Lees dan de Docat. De Docat is de katholieke sociale leer in een eenvoudige vraag-en-antwoordvorm. Lees hieronder alvast verder. De nummers tussen haakjes verwijzen naar het nummer van de vraag in de Docat.

Limarley werkt op school. Hij heeft deze vragen voor je:

  • Op welke manier zijn de nieuwe media een positieve aanvulling en verrijking van je persoonlijke contacten?
  • En op welke manier verzwakken ze je persoonlijke contacten?
  • Hoe kun je via de nieuwe media het gebod van Jezus naleven om je naaste lief te hebben als jezelf?
  • Denk je dat het via deze media gemakkelijker is dan face to face, en waarom wel of niet?

Sociale media volgens de Docat

(De nummers tussen haakjes verwijzen naar de Docat.)

Doel van sociale media

De Kerk ziet de (moderne) media als middel tot een doel: hun doel is het tot stand komen van wederzijds begrip en de bevordering van het algemeen welzijn (38). Media zijn daarom middelen voor sociale communicatie die ten dienste staan aan de mensen en hun wederzijds begrip.

De media zijn ook fundamenteel voor het vormgeven van ons eigen leven en het samen leven in de maatschappij. Dat kunnen we alleen goed doen wanneer er sprake is van het uitwisselen van vrije meningen en volledige en juiste informatie (37). De media kunnen daarom bijdragen aan de ontwikkeling van de persoon.

Vrije toegang

Deelname is van wezenlijk belang. Mensen mogen niet uitgesloten worden van sociale (digitale) netwerken. Daarbij gaat het vooral om ouderen, mensen in armoede of laag opgeleiden. Zij worden als we niet opletten uitgesloten van het vormgeven aan het maatschappelijke samenleven (en de sociale netwerken). Vrije toegang voor iedereen is belangrijk en moet daarom nagestreefd worden (40).

Goed of slecht?

Moderne media zijn middelen tot een doel en daarom op zich niet goed of slecht. Goed of slecht is namelijk alleen het gebruik ervan. Moreel verwerpelijk gebruik is bijvoorbeeld kinderporno of fake news (44). En wanneer we het doel van de sociale media niet voor ogen houden, kunnen we ze gedachteloos gaan gebruiken, waardoor ze leeg en zinloos worden of egocentrisch (de meeste likes). Moderne media vragen om een zekere mate van verantwoordelijkheidsgevoel bij de gebruiker (41).

Bij het gebruik van de moderne media bestaat er een drievoudige verantwoordelijkheid: 1) een verantwoordelijkheid tegenover God, die wil dat de waarheid aan het licht komt en netwerken van liefde ontstaan; 2) een verantwoordelijkheid tegenover de naaste, dat die deel mag nemen aan deze media en daardoor verrijkt wordt en zich kan ontplooien; 3) een verantwoordelijkheid tegenover mijzelf, in die zin dat ik een echte gemeenschap met anderen aanga, en het niet alleen maar om mezelf draait (42). Daarom moeten christenen bewust bepaalde inhouden en gebruiken vermijden.

Netwerken

Christenen kunnen zich op een geheel eigen wijze profileren op de moderne media. Deze media zijn een uitstekend middel om te laten zien wat geloof voor je betekent. Als mogelijkheid om geheel nieuwe netwerken (van liefde) op te bouwen bieden zij grote kansen. Deze netwerken zijn, in de geest van het evangelie, dienstbaar aan het algemeen welzijn en de ontwikkeling van mensen (39). Dat houdt in dat er niet openlijk wordt veroordeeld, niet zwart wordt gemaakt, niet wordt gecanceld, met andere woorden, wanneer er geen scheiding teweeg wordt gebracht (43).

Lees ook

Illustratie

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niets

Wij zijn uw inschrijving aan het verwerken.

Bedankt voor uw inschrijving op onze digitale nieuwsbrief.

Er is iets mis gegaan bij het verwerken van uw inschrijving.

× Deze popup niet meer weergeven