Weg van de liturgie #4: De grote dialoog van God en mens en het heen en weer in de liturgie

gasten: Arjen Bultsma & Samuel Goyvaerts

18 maart 2021

podcast door: Mirjam Spruit

Samuel Goyvaerts en Arjen Bultsma vertellen in deze podcast over de dialoog in de liturgie met name in het deel dat de ‘Dienst van het Woord’ wordt genoemd. De grote dialoog van God en mens en daarnaast het heen en weer van Woord en antwoord in de liturgie. “Er zijn steeds kleine ‘dialoogjes’ als het ware”, vertelt Arjen. “Die onderstrepen dat we samen met elkaar vieren. Je herkent het na een lezing als wordt gezegd ‘Woord van de Heer’ en iedereen antwoordt ‘Wij danken God.’ Het laat zien dat liturgie vieren iets is wat we met zijn allen doen.”

Samuel Goyvaerts en Arjen Bultsma vertellen in deze podcast over de dialoog in de liturgie met name in het deel dat de ‘Dienst van het Woord’ wordt genoemd. De grote dialoog van God en mens en daarnaast het heen en weer van Woord en antwoord in de liturgie.

Samuel legt uit hoe op de eerste lezing uit het Oude Testament de antwoordpsalm volgt. “Soms wordt die wel ‘tussenzang’ genoemd, maar doe dat niet. De antwoordpsalm komt niet zomaar tussen twee andere dingen. Hij is wezenlijk onderdeel van de dialoog van God en de gemeenschap die antwoordt.”

Als we zoals bij de antwoordpsalm woorden uit de Bijbel gebruiken, zijn dat dan wel onze eigen woorden? Of is het niet belangrijk dat het onze eigen woorden zijn? En wat doe je als teksten moeilijk zijn, omdat ze in tijd of taal ver van ons afstaan?

Het Woord van God “kan af en toe een moeilijk woord zijn en een confronterend woord”, zegt Arjen. “maar daardoor groeien we ook.” Samuel: “De moeilijkste teksten zijn vaak ook niet de teksten die je niet begrijpt, maar de teksten waarvan je maar al te goed weet dat ze waar zijn.” Hij noemt de tekst over de rijke jongeling tegen wie Jezus zegt: verkoop alles wat je hebt en geeft het weg. En de oproep om de andere wang toe te keren als iemand je slaat. “Het is niet moeilijk te begrijpen wat daar staat, maar om het in de praktijk te brengen…”

“Heer, als wij zo naar U luisteren, luistert U dan ook naar ons?”

Arjen en Samuel spreken over woorddienst: de eerste lezing, de antwoordpsalm, de tweede lezing, het alleluia-vers en de evangelielezing, de homilie, geloofsbelijdenis en voorbede. De laatste wordt ook wel “het gebed van de gelovigen” genoemd. Samuel: “De dialoog in de liturgie, die een appel op ons doet, is uiteindelijk ook uitnodiging om zelf een appel te doen op God. Dat doen we in de voorbede, het gebed van de gelovigen: God als U zo met ons op weggaat en wij zo naar U luisteren, Heer, luistert U dan ook naar ons?”

De voorbede kent vier thema’s: voor de Kerk en kerkleiders, voor mensen die verantwoordelijkheid dragen in de wereld, voor mensen met bijzondere noden, en voor gemeenschap die verzameld is. Arjen: “Dat maakt duidelijk dat er ook een dialoog is met de mensen om je heen, met al die zorgen en noden die leven buiten het kerkgebouw.”

Samuel Goyvaerts is docent liturgie aan Universiteit van Tilburg. Arjen Bultsma is priester van het bisdom Groningen-Leeuwarden, hij is pastoor in Bolsward en vicaris. Zij worden geïnterviewd door Mirjam Spruit, stafmedewerker van het Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit is een podcast van Katholiekleven in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit.

(Illustratie: Lidy de Koning)

Illustratie

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niets

Wij zijn uw inschrijving aan het verwerken.

Bedankt voor uw inschrijving op onze digitale nieuwsbrief.

Er is iets mis gegaan bij het verwerken van uw inschrijving.

× Deze popup niet meer weergeven