Coronavirus: Bisschoppen schrijven brieven en roepen op tot gebed en verantwoordelijkheid

door: Redactie

16 maart 2020

foto door: Ramon Mangold

Coronavirus: Bisschoppen schrijven brieven en roepen op tot gebed en verantwoordelijkheid

De Nederlandse bisschoppen hebben vanwege het Coronavirus op vrijdag 13 maart de al eerder getroffen maatregelen aangescherpt en alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen tot 31 maart afgelast. Op 23 maart werden verdere maatregelen afgekondigd, die op 26 maart waar nodig werden aangescherpt. De bisschoppen en pastorale teams in parochies en instellingen proberen de pastorale nabijheid vorm te blijven geven in deze uitzonderlijke situatie.

De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk schreef in een pastoraal woord aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht over de extra aandacht en zorg die deze periode wordt gevraagd van diverse mensen met uiteenlopende verantwoordelijkheden. Hij spreekt zijn grote waardering uit voor allen in de parochies, in instellingen en in de samenleving die hun verantwoordelijkheid nemen en schrijft: “Mijn gedachten gaan ook uit naar al degenen die bezorgd zijn om de economische gevolgen die het coronavirus misschien zal hebben voor hun bedrijf of baan. We kunnen de gevolgen op korte en langere termijn in dit stadium niet overzien. Ik wens en bid ons allen veel sterkte en wijsheid toe, zeker ook bij de belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden.”

Ook bisschop De Korte van Den Bosch schreef een brief aan de gelovigen in zijn bisdom. “De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden. Maar deze maatregel nodigt ons uit om op andere manieren onze verbondenheid met de Heer gestalte te geven”, schrijft hij. “Laten wij heel bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen.”

In het bisdom Rotterdam verstuurde ook bisschop Van den Hende een brief aan alle gelovigen. Op zondag 15 maart werd bovendien de eucharistieviering van de bisschop in de kapel van het bisdomhuis in Rotterdam via een livestream opgenomen en beschikbaar gesteld op YouTube. Normaliter viert de bisschop de zondagse eucharistie in parochies in het bisdom. Nu vierde de bisschop de heilige mis in de huiskapel van het bisdom in verbondenheid met alle gelovigen in het bisdom die deze dag niet samen konden komen om de eucharistie te vieren.

In het bisdom Roermond heeft bisschop Smeets op zondagmiddag bij de Noodkist van Sint Servaas gebeden voor iedereen die getroffen is door het coronavirus. De bisschop riep iedereen op om de aanwijzingen van de overheid te volgen en tegelijkertijd erop te vertrouwen dat wij in Gods hand zijn. In de Noodkist worden de relieken van Sint Servaas bewaard, de eerste bisschop in het huidige Nederland. Sinds de middeleeuwen wordt de kist in tijden van nood in processie door Maastricht gedragen. Nu sprak de bisschop in kleine kring bij de schrijn een gebed uit.

Al sinds de 13e eeuw komen de gelovigen uit heel het land naar Onze Lieve Vrouw Ter Nood om haar voorspraak te vragen in al hun noden. De bisschoppen van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Punt en Mgr. Hendriks, roepen nu op om gezamenlijk een noveen te houden tot Onze Lieve Vrouw ter Nood vanwege het coronavirus. De noveen begint op maandag 16 maart en eindigt op de dag voor het Hoogfeest van de aankondiging van de Heer (25 maart - Maria Boodschap). De noveen bestaat uit het rozenkransgebed, een speciaal noveengebed en het branden van een kaars bij Maria.

Het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft een bedevaart gepland naar Assisi van 25 april tot 3 mei en volgde daarom de maatregelen van de overheid tegen het coronavirus op de voet. Er werd besloten dat deze geen doorgang kon vinden.

Lees ook

Illustratie

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niets

Wij zijn uw inschrijving aan het verwerken.

Bedankt voor uw inschrijving op onze digitale nieuwsbrief.

Er is iets mis gegaan bij het verwerken van uw inschrijving.

× Deze popup niet meer weergeven