Zijn we zelf niet irritant op momenten voor anderen?

donderdag 17/11/2016

"Zijn we zelf niet irritant op momenten voor anderen?" Op woensdag 16 november hoorden de Nederlandse pelgrims in Rome hoe paus Franciscus tijdens de algemene audiëntie sprak over de geestelijke werken van barmhartigheid. De paus gaf aan dat deze belangrijk zijn, en dat we ons eigen geweten moeten onderzoeken om na te gaan of we zelf ook het goede voorbeeld geven: “Vergeet niet de woorden van Jezus in het evangelie volgens Lucas: ‘Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog?’” (Lucas 6, 41).

Geestelijke werken van barmhartigheid

De paus ging onder meer in op het geven van goede raad aan twijfelaars, zondaars vermanen, onwetenden onderrichten, beledigers geduldig vergeven. Onderrichten en goede raad geven kan alleen, benadrukte de paus, als we verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen daden. Denk aan situaties waarin je geïrriteerd dreigt te raken door mensen om je heen, of als je klaagt over de tekortkomingen van anderen, bijvoorbeeld door te roddelen. In dit soort situaties moet de eerste stap zijn om je eigen geweten te onderzoeken “om te zien of we niet zelf op momenten irritant zijn voor anderen.” En “de heilige Geest zal ons helpen om geduldig te zijn in het verdragen en nederig te zijn en eenvoudig in ons onderricht.”

De Nederlandse Dag

Een dag eerder vierden de Nederlandse pelgrims de ‘Nederlandse Dag’ met een mis in de Sint Pieter met bijna alle Nederlandse bisschoppen en kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. In zijn homilie noemde de kardinaal het jammer dat het Heilig Jaar van de Barmhartigheid bijna ten einde is (20 november sluit paus Franciscus de Heilige Deur van de Sint Pieter). “Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid heeft in Nederland, in onze bisdommen en in onze parochies heel wat weerklank gevonden.”

Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid heeft in Nederland, in onze bisdommen en in onze parochies heel wat weerklank gevonden.

Je hart openen voor Gods barmhartigheid

Paus Franciscus sprak de pelgrims daarna toe en riep op tot een omvorming. “De biecht is de plek waar we het geschenk van Gods vergeving en barmhartigheid ontvangen. Het is daar dat de omvorming van ieder van ons begint alsook de hervorming van het leven van de Kerk. Ik moedig u daarom aan om uw hart te openen en u te laten vormen door Gods barmhartigheid. Zo zult ook u op uw beurt werktuigen van barmhartigheid worden. Eenmaal omhelsd door de barmhartige Vader, die ons altijd zijn vergeving schenkt, zult u in staat zijn om van zijn liefde te getuigen in het leven van alledag.”

Daar is behoefte aan, aldus de paus: “De mannen en vrouwen van vandaag dorsten naar God. Ze dorsten naar zijn goedheid en liefde. En ook u als kanalen van barmhartigheid kunt helpen deze dorst te lessen. Er zijn zoveel mensen die u kunt helpen Christus opnieuw te ontdekken, de Redder en Verlosser van de mensheid. En als missionaire leerlingen van Jezus kunt u de samenleving bevloeien met de verkondiging van het evangelie en met uw liefde voor de naaste. Vooral jegens de allerarmsten en de mensen die niemand anders hebben dan zichzelf.”

Er zijn zoveel mensen die u kunt helpen Christus opnieuw te ontdekken.

20161116_rome_algemene-audentie_ramonmangold_11_950pix

Meer nieuws: