Bij het logo

zondag 1/5/2016

In het logo van katholiekleven.nl zijn de symbolen voor geloof, hoop en liefde verwerkt.

‘Leven’ is een werkwoord. Items op het videokanaal laten zien hoe individuele personen katholiek leven. ‘Leven’ is ook een zelfstandig naamwoord. Zo wil het videokanaal ook het katholieke leven in beeld brengen in bijvoorbeeld reportages.

De volledige naam en tekst (payoff) bij het logo zijn: ‘katholiekleven.nl: geloof, hoop en liefde in de Katholieke Kerk’. Daarmee sluit Katholiek Leven aan bij verbindende en opbouwende waarden die algemeen worden herkend, en die blijvend actueel en relevant zijn. De apostel Paulus noemt ze in zijn brief aan de christenen van Korinthe: “Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste” (1 Korintiërs 13, 13).

Het hart (de liefde) is in het logo het grootst afgebeeld en komt voorop. Verder zijn in het logo verwerkt het kruis (het geloof) en het anker (de hoop). Zo mag de liefde, die de grootste is, mensen hoop geven en geloof. Het logo laat zich ook omdraaien en lezen met het geloof voorop. Voor christenen volgt de liefde immers uit het geloof in God en de daarmee samenhangende opdracht of roeping tot naastenliefde.

“Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste” (1 Korintiërs 13, 13).

katholiekleven_logokatholiekleven_logo_rgb_groot_beeldmerk_rondjes

Meer nieuws: