Podcast #14 Nog nooit was er in de Kerk zoveel aandacht voor jongeren

vrijdag 4/5/2018

“Ik kan me niet herinneren dat er zoveel wereldwijde aandacht was voor jongeren en daar kun je alleen maar blij mee zijn.” Gerrie Conen werkt in Utrecht op het Secretariaat van de Kerkprovincie. Hij is daar beleidsmedewerker jeugd en jongeren. Dat wil zeggen dat hij de Nederlandse bisschoppen helpt bij de landelijke aandacht voor het jongerenwerk.

In deze podcast vertelt Gerrie over het onderzoek dat wereldwijd en in Nederland wordt gedaan als voorbereiding op de bisschoppensynode in oktober 2018 over jongeren, geloof en roeping.

Een gesprek over hoe je je door een groeiende stapel papier heen worstelt, trends in de antwoorden van jongeren, het belang van internet, en waarom het toch zinvol is om als klein landje aan zo’n groot internationaal onderzoek mee te werken.

Luister de podcast, of lees eerst nog even verder onder de link.

“Je ziet goede voorbeelden van parochies die erin slagen om jongeren bij de Kerk te betrekken,” vertelt Gerrie. “Waar iemand is aangesteld voor jongerenwerk is de kans op succes het grootst. Maar het blijft natuurlijk fragiel. Je bouwt iets op, jongeren gaan studeren en zijn weg. Het is zaaien. Maar er is ook veel hoop. Ook plekken zonder jeugdwerk kunnen jongeren betrekken bij de Kerk. Bidden voor de jongeren is heel belangrijk. De jongeren in gebed toevertrouwen aan God is ook een bijdrage aan het jongerenwerk.”

“Als ik kijk waar het jeugdwerk het meest succesvol is geweest in de afgelopen jaren, dan zijn dat de plekken met jonge leiders die dicht bij de tieners en jongeren staan. Dat geeft een hele leuke en bijzondere dynamiek van begrepen worden en tegelijkertijd een rolmodel hebben. Vergelijk het met een salesteam. Als er meer dan twintig jaar tussen jou en je doelgroep zit, moet je eigenlijk verjongen, omdat er een te grote generatiekloof ontstaat. Zo gaat de ene salesman op bezoek en de andere weet: ik moet online aanwezig zijn, want dat is waar mijn doelgroep zit.”

(Foto: Ramon Mangold)

Meer nieuws: