Podcast #12 Bisschoppensynode 2018: “Neem het risico met elkaar”

woensdag 21/2/2018

Katholiekleven.nl spreekt met jong en oud over geloof, jongeren en de Kerk. In oktober 2018 vindt in Rome een Bisschoppensynode plaats met dit thema. In deze aflevering: docent levensbeschouwing Limarley Kingsale (30) en student theologie Marike Falke (25).

Marike geeft in haar parochie les aan vormelingen. “Zij zijn duidelijk op zoek en hebben een hoop vragen.” Deels zijn dat hele praktische vragen: wanneer moeten we staan, zitten en knielen tijdens de viering? Marike: “Ze vragen ook: hoe moet ik kijken naar de eucharistie? En dan vraag ik: waarom denk je dat ik weet hoe jij moet kijken naar de eucharistie? Ze gaan ervan uit dat daar ook wel regels voor zullen zijn, die zij niet kennen.”

Luister de podcast, of lees eerst nog even verder onder de link.

Jongeren zijn op zoek naar zingeving, maar ze zoeken die niet meteen bij de Kerk, vertelt Limarley: “Bij Kerk en religie denken ze aan een set regels, zoals dat je niet mag werken of sporten op zondag, maar de hele dag moet bidden. Dat is een probleem.” Een gesprek van Marike met vormelingen over de Veertigdagentijd ging kortgeleden vooral over vasten als niet snoepen. Marike: “Totdat iemand aan mij vroeg: maar mag het ook iets zijn wat je voor anderen doet? Dat gaf een grote omslag in de groep. Want toen constateerden ze: je mag geven van wat je zelf ontvangt in je geloof en van de Kerk.”

“De wereld waarin jongeren opgroeien is heel zakelijk ingericht,” vertelt Limarley. “Ook het onderwijs. Jongeren worden al heel snel in een bepaald kader geduwd. De druk om constant te moeten presteren kenmerkt de wereld waarin jongeren leven. En de sociale media hebben dat heftiger gemaakt dan in de tijd dat ik jongere was.”

Is de bisschoppensynode een kans voor parochies om jongeren te betrekken bij de Kerk? Marike verwacht dat de Bisschoppensynode een mooi en algemeen beeld zal kunnen schetsen van de gelovige bezieling van jongeren in de 21ste eeuw. Ze willen meedoen op hun manier, benadrukt Marike. Ze onderstreept dat met een citaat van paus Franciscus uit het Voorbereidend Document voor de synode: “Neem een risico! Neem een risico. Wie geen risico aangaat, zal niet vooruitgaan. ‘Maar wat als ik me vergis?’ Gezegend zij God! Je zult meer vergissen als je stil blijft staan.” Marike: “Dat is niet alleen voor jongeren belangrijk, maar voor iedereen. Neem het risico met elkaar.”

Je vindt het Voorbereidend Document op rkkerk.nl

Meer nieuws: