Paus Franciscus sluit heilige deur

maandag 21/11/2016

Paus Franciscus sloot op zondag 20 november, het Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal, de heilige deur van de Sint Pieter. Zo eindigde het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Maar de weg van barmhartigheid gaat verder, benadrukte de paus.

‘Laten we samen verder gaan op deze weg’

“Zoveel pelgrims zijn over de drempel van de heilige deur gegaan, en ver van het rumoer van het dagelijkse nieuws proefden zij de grote goedheid van de Heer. We zijn daarvoor dankbaar. En we brengen in herinnering dat we barmhartigheid hebben ontvangen, opdat we zelf barmhartig kunnen zijn naar anderen. Laten we samen verder gaan op deze weg.”

Daarvoor sprak de paus in zijn homilie over het koningschap van Jezus. Dat is niet van deze wereld (Johannes 18, 36). Het gaat niet over macht “zoals de wereld deze ziet, maar over de liefde van God.” Jezus’ liefde is een nederige liefde die alles verdraagt, alles geloof, alles hoopt, alles duldt (1 Korintiërs 13, 7). “Enkel en alleen deze liefde overwon onze ergste vijanden en blijft deze overwinnen: zonde, dood, angst.”

De paus benadrukte: “Maar het zou maar weinig uitmaken, als we geloven dat Jezus de Koning van het Heelal is, als we Hem niet de Heer zouden maken van ons leven. Het blijft inhoudsloos als we Jezus niet persoonlijk aanvaarden en niet zijn wijze van Koning zijn zouden accepteren.”

Het gaat niet over macht zoals de wereld deze ziet, maar over de liefde van God.

Rechtstreekse aanval op de liefde

Het evangelie beschrijft hoe omstanders staan te kijken en Jezus aan het kruis bespotten (Lucas 23, 35-43). Ze honen: “Als Gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf.” Paus Franciscus: “Deze verleiding is een rechtstreekse aanval op de liefde: ‘red jezelf’, niet anderen, maar jezelf.” En terwijl de ene misdadiger die aan het kruis naast Jezus hangt, zich aansluit bij die spot, doet de andere misdadiger dat niet. Hij vraagt: “Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.” Paus Franciscus: “Hij was niet in zichzelf opgesloten, maar hij keerde zich -met al zijn fouten, zonden en moeilijkheden- naar Jezus. En hij ervaarde Gods barmhartigheid.”

De echte deur van barmhartigheid blijft open

De paus vroeg om de genade om de deuren van verzoening en vergeving niet te sluiten. En hij vroeg om de genade om te weten hoe je voorbij kwaad en meningsverschillen de weg van hoop kunt gaan, waar die maar mogelijk is. “We zijn geroepen om anderen hoop te geven en hen kansen te bieden. Want terwijl nu de heilige deur sluit, blijft de echte deur van barmhartigheid altijd voor ons open: het hart van Christus.”

20161116_rome_algemene-audentie_ramonmangold_14_950x450pix

De echte deur van barmhartigheid is het hart van Christus.

(Bron: Zenit)
Foto: Ramon Mangold

Meer nieuws: