Paus Franciscus over de hoop

woensdag 7/12/2016

Paus Franciscus begint een nieuwe serie catecheses met als thema: hoop. Elke woensdag houdt de paus bij de algemene audiëntie een korte catechese. Hiervoor stonden de catecheses in het teken van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Over de nieuwe reeks over de christelijke hoop zegt de paus: “In deze dagen, waarin het kwaad vaak de boventoon lijkt te voeren, troost de hoop ons met de zekerheid dat Christus de Heer is, dat Hij de zonde heeft overwonnen, en voortdurend in ons midden is.”

De paus verwijst naar de boodschap van troost die de profeet Jesaja had: “Bemoedigt, bemoedigt mijn volk” (Jesaja 40, 1). God belooft zijn volk thuis te brengen uit de ballingschap en Hij wil dat voor Hem een weg wordt bereid door de woestijn.

Als het kwaad de boventoon lijkt te voeren, troost de hoop ons.

“Deze oproep tot hernieuwd geloof en vertrouwen op Gods reddende kracht is ook aan ons gericht,” zegt de paus en hij verwijst naar Johannes de Doper, die predikend in de woestijn van Judea, de woorden van Jesaja echoot en de weg bereidt voor de komst van Jezus (Matteus 3, 3).

De Schrift toont hoe Christus’ geboorte werd voorbereid door mannen en vrouwen, zoals Maria, Jozef, Zacharia en Elisabeth. Zij verloren nooit hun vertrouwen in Gods belofte. De paus hoopt dat we hun hoop tot de onze mogen maken, en de komst van de Redder mogen verwachten. “Hij verandert de woestijn van ons leven in een tuin van geluk,” aldus de paus.

(Foto: Ramon Mangold)

Meer nieuws: