Nieuw Vaticaans mediaportaal dit jaar verwacht

woensdag 23/8/2017

Mgr. Dario Viganò, prefect van het Vaticaanse Secretariaat voor Communicatie, verwacht eind dit jaar de lancering van een nieuw webportaal dat alle Vaticaanse media bundelt. Het portaal zal erop gericht zijn “de paus, zijn leergezag, zijn gebaren en het werk van de Romeinse dicasteriën voor de Kerk wereldwijd te communiceren.”

Het portaal, waarvan de lancering aanvankelijk vorig jaar was gepland, wordt een multimedia website die de Vaticaanse Radio en TV samenbrengt. Later worden ook andere Vaticaanse media zoals de krant L’Osservatore Romano in het systeem geïntegreerd. Al sinds de start van zijn pontificaat is het streven van paus Franciscus om het werk van de Vaticaanse media te stroomlijnen en ze goedkoper te laten werken. De nadruk moet daarbij komen te liggen op digitale content en de inzet van sociale media.

Viganò liet aan de Vaticaanse Radio weten dat de hervorming “flink is gevorderd.” Hij zei verder dat het nieuwe portaal “zeker niet monolithisch zal zijn, maar wel coherent.” De verschillende taalgebieden behouden volgens hem de mogelijkheid om zich te onderscheiden, daar elk taalgebied een ander luisterpubliek heeft. Wel is het doel dat de Heilige Stoel voortaan primair verantwoordelijk is voor de inhoud.

Het nieuwe media portaal van het Vaticaan zal wel aandacht blijven vragen voor “bijzondere en belangrijke initiatieven” van lokale Kerken, voor zover deze heilzaam zijn voor andere Kerken in de wereld.

De prefect zei verder dat paus Franciscus de wijze van communiceren van het Vaticaan heeft veranderd. “Paus Franciscus is in staat om de codes en manieren van communicatie te herdefiniëren. We kunnen zeggen dat hij creativiteit gebruikt, conventies loslaat en verhalen vertelt, in het bijzonder parabels en metaforen,” aldus Viganò tegen de Vaticaanse Radio. “Laten we niet vergeten dat het narratieve model dat paus Franciscus gebruikt een pragmatisch doel heeft en nooit naar zichzelf verwijst. Het wil juist prikkelen en effect hebben op het concrete levensplan van een persoon.”

(Bron: Crux)

Foto: Ramon Mangold
20160731_wjd_slotviering_ramonmangold_44_1000

Meer nieuws: