Hoop en vertrouwen in onze tijd

vrijdag 30/9/2016

“Wees niet bevreesd, want Ik ben bij u” (Jesaja 43, 5). Hoop en vertrouwen communiceren in onze tijd. Dit is het thema van Wereld Communicatie Dag 2017. Het Vaticaan maakte dit bekend op 29 september. Het Secretariaat voor Communicatie zegt in een korte toelichting: “Het thema is een uitnodiging om te communiceren over de geschiedenis van de wereld en menselijke geschiedenissen, overeenkomstig de logica van het ‘goede nieuws’, dat God altijd een Vader blijft in alle omstandigheden en voor elke persoon.”

Het huidige systeem van communicatie kan leiden tot twee mogelijke ‘ziektes’: een afgestompt geweten, of wanhoop die de overhand krijgt. Dat komt volgens het Vaticaan doordat professionals, opinieleiders en communicatiemiddelen vaak in een stedelijke omgeving werken, ver weg van concrete armoede en nood. Daardoor ontgaat hen vaak de complexiteit van de problemen waar mannen en vrouwen mee te maken hebben. Wanhoop kan ontstaan als een te nadrukkelijke communicatie tot een vertoning wordt, en soms zelfs een bewuste strategie om gevaarlijke situaties te creëren en angst op te wekken.

Een thema juist over het communiceren van vertrouwen en hoop.

Het Secretariaat voor Communicatie wil daarom voor 2017 een thema aanreiken, dat juist gaat over het communiceren van vertrouwen en hoop: “Wees niet bevreesd, want Ik ben bij u.” In zijn Zoon toont God zijn solidariteit met mensen in elke situatie en laat Hij zien dat we niet alleen zijn, omdat we een Vader hebben die zijn kinderen niet vergeet. Vanuit het geloof in Christus kunnen we in elke situatie proberen te ontdekken wat er gebeurt tussen God en de mensheid. En kunnen we herkennen hoe God door de dramatische gebeurtenissen van de geschiedenis zijn verhaal schrijft van redding en heil.

Sinds 1967 wordt de Wereld Communicatie Dag elk jaar in mei gehouden. Deze dag werd specifiek gewenst door het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Het thema wordt meestal in september aangekondigd (feestdag van de H. Aartsengel Michaël). De boodschap van de paus wordt in januari uitgegeven (feest H. Franciscus van Sales, 24 januari). Wereld Communicatie Dag zelf is meestal op de zondag voor Pinksteren.

20131204_Rome_St-Pieter_04_©RamonMangold_950x500

(Foto: Ramon Mangold)

Meer nieuws: