Foto-van-de-week over geloof en jongeren

zondag 28/1/2018

Meewerken aan de vreugde van jongeren. Dat is wat de Kerk wil doen. In 2018 heel concreet door het proces van de bisschoppensynode over jongeren, geloof en roeping (oktober 2018). Katholiekleven.nl volgt het op de voet met de foto-van-de-week en een bijbehorende tekst.

Wereldwijd moeten veel jongeren in moeilijke omstandigheden opgroeien. Het voorbereidend document voor de synode constateert: “Te veel jonge mensen in deze wereld worden noodgedwongen snel volwassen door de last van een verantwoordelijkheid die ze niet zelf konden kiezen.” En: “In veel delen van de wereld ondergaan jongeren bijzonder harde omstandigheden, waarin het moeilijk wordt ruimte te maken voor echte levenskeuzes.”

De wereld waarin jongeren opgroeien is een andere dan die van hun ouders en opvoeders. Een in het oog springend verschil zijn de moderne communicatietechnologieën en de sociale media. De bisschoppensynode zal nadenken over de invloed daarvan op het leven. De virtuele wereld is allerminst ‘virtueel’ in zijn uitwerking, maar neemt heel concrete vorm aan.

“In het pastoraat zijn jongeren subject en geen object,” wordt gezegd. Jongeren hebben zelf een verantwoordelijkheid. En: “Geloof maakt ons bewust van een schitterende roeping, de roeping tot liefhebben.”

De foto-van-de-week is je wekelijkse update in de aanloop naar de bisschoppensynode. Luister ook de podcasts over geloof en jongeren op SoundCloud

(Foto: Ramon Mangold)
2018_slider_51_ramonmangold_950

Meer nieuws: