Boodschap paus eerste ‘Werelddag van de Armen’

woensdag 14/6/2017

'Laten we liefhebben, niet met woorden maar met daden’ is het thema van de allereerste ‘Werelddag van de Armen’ op 19 november 2017. Paus Franciscus kondigde deze dag al eerder aan, bij het slot van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (in: Misericordia et misera, 21). De paus roept nu alle gelovigen op om hun schouders onder deze dag te zetten.

De titel van de brief is ontleend aan de eerste brief van Johannes: “Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden” (1 Johannes 3, 18). “Deze woorden vormen een gebod dat geen enkele christen mag negeren,” schrijft de paus. “Liefde kent geen alibi.”

“Als we willen liefhebben, zoals Jezus liefheeft, moeten we de Heer als voorbeeld nemen, met name als het gaat om de liefde voor de armen.” Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad (1 Johannes 4, 10.19). “Wat liefde is hebben wij geleerd van Christus: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders” (1 Johannes 3, 16).

De oproep in de Bijbel is duidelijk, benadrukt de paus, maar er zijn tijden geweest waarin mensen hier onvoldoende gehoor aan gaven. “De heilige Geest heeft echter niet nagelaten christenen te roepen om de blik te richten op het wezenlijke. Hij liet mannen en vrouwen opstaan, die hun leven hebben gewijd aan de dienst aan de armen, op vele verschillende manieren.” Franciscus van Assisi was zo iemand.

(Foto: Ramon Mangold)
20161117_rome_camposanto_ramonmangold_17_950

Daarna schrijft de paus over armoede als het hebben van “een nederig hart, dat onze menselijke beperkingen kent en onze zondigheid”. Deze armoede is “een innerlijke houding die geld, carrière en luxe niet ziet als doel in ons leven en voorwaarde voor ons geluk”. Deze armoede “schept de voorwaarden voor het uit vrije keuze op je nemen van persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden, ondanks onze tekortkomingen en vertrouwend op Gods nabijheid en genade.”

De paus nodigt de hele Kerk uit, en mannen en vrouwen van goede wil overal ter wereld, om op deze Werelddag van de Armen hulp en solidariteit te bieden aan degenen die dat nodig hebben. Concreet hoopt de paus op vele initiatieven in de week voorafgaand aan 19 november.

Deze initiatieven moeten ten diepste worden gedragen door gebed, geeft de paus aan. Hij verwijst naar het Onze Vader, dat hij “het gebed van de armen” noemt. “Als we vragen om brood, is dat een uitdrukking van ons vertrouwen op God voor onze dagelijkse behoeftes. […] Het Onze Vader bidden we in het meervoud: het brood waarom we vragen is ‘ons brood’, dat brengt met zich mee dat we samen delen, het brengt participatie met zich mee en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

De boodschap paus Franciscus lees je hier: ‘Laten we liefhebben, niet met woorden maar met daden’ (Engels)

 

 

Meer nieuws: