Bisschoppensynode over jongeren gaat ook over nieuwe media

zaterdag 14/1/2017

“De wereld van de nieuwe media vraagt onze speciale aandacht, omdat de nieuwe media, zeker in het geval van jongere generaties, echt een belangrijke plaats innemen in hun leven.” Dit staat in de tekst van het Vaticaan ter voorbereiding op de Bisschoppensynode over ‘Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping’ (oktober 2018).

Het document wijst op de vele nieuwe mogelijkheden die de nieuwe media bieden, in het bijzonder waar het gaat om de toegang tot informatie en het aangaan van relaties met anderen op plaatsen ver weg. Maar de tekst wijst ook op risico’s en gevaren, zoals cyberpesten, gokken, pornografie.

De christelijke gemeenschap wereldwijd is, ondanks verschillen die er zijn tussen regio’s, bezig om haar aanwezigheid op deze nieuwe ‘areopaag’ te ontwikkelen. Het document wijst erop dat jonge mensen de Kerk daarbij iets kunnen leren.

‘Nieuwe media zijn echt belangrijk in het leven van jongeren.’

Bij gelegenheid van de presentatie schreef de paus een brief aan de jongeren. Hij herinnert daarin aan de woorden van God aan Abram: “Trek weg uit uw land” (Genesis 12, 1). De paus verbindt deze woorden met de toekomst van jongeren, die nog voor hen ligt. Maar ook met jongeren die vanwege oorlog en geweld hun land moeten ontvluchten.

De bisschoppensynode zelf is ook een op weg gaan, van de paus als bisschop van Rome samen met bisschoppen uit de hele wereld. “Wij willen ‘werken met jullie voor jullie vreugde’ (2 Korintiërs 1, 24),” aldus paus Franciscus.

Het document voor de Bisschoppensynode werd op 13 januari gepubliceerd.

20160730_wjd_vigilie_ramonmangold_21_950x500

Paus Franciscus en jongeren gaan tijdens de WJD door de heilige deur op Campus Misericordiae. (Foto: Ramon Mangold)

Meer nieuws: