Betrek de Boodschap op je leven

woensdag 31/8/2016

“Het is belangrijk dat een Evangelietekst op de een of andere manier betekenis krijgt voor het leven van alle dag. Het Evangelie mag niet enkel een mooie gedachte zijn, maar wil geleefd worden, ook als de het woord moeilijk en weerbarstig is.” Dit zegt rector Norbert Schnell van Bovendonk. Hij bijt de spits af in ‘De Boodschap’. Deze week, na de zomer, pakt katholiekleven.nl de draad weer op met een nieuwe serie filmpjes over de Schriftlezingen van de zondag.

Direct naar de kern

“Het was een mooie ervaring om mee te doen,” vertelt rector Schnell. “Het was niet zo gemakkelijk, omdat er een aantal filmpjes tegelijk werden opgenomen en je dus in vrij korte tijd toch hele verschillende gedachten moet verhalen. Omdat de boodschap maar zo’n twee minuten mag duren, word je gedwongen om direct tot de kern te gaan. De mensen kunnen de Bijbelteksten weliswaar nalezen, maar de boodschap moet in principe ook zonder de Bijbeltekst te verstaan zijn. Dat is een hele uitdaging.”

Roeping breed te verstaan

De Boodschap van zondag 4 september (23ste zondag, jaar C) gaat over de navolging van Christus. Een rector van een priesteropleiding en diakenopleiding heeft daar natuurlijk dagelijks mee te maken. Maar roeping is breed te verstaan. Rector Schnell: “God roept ieder mens persoonlijk. Voor iedereen heeft Hij een taak. Je roeping kun je op verschillende manieren op het spoor komen: door naar je hart te luisteren, door gesprekken met anderen, door gebed, doordat je geraakt wordt door een bepaalde nood, maar ook door regelmatig naar het Woord te luisteren.”

God roept ieder mens persoonlijk. Voor iedereen heeft Hij een taak.

Betrek het op je leven

“Je kunt thuis iedere dag een stukje uit de Bijbel lezen, je kunt op zondag in de Kerk het Evangelie horen en nu kun je ook iedere week even naar De Boodschap luisteren. Verschillende priesters en een diaken overwegen heel kort het Evangelie van de zondag. Door naar De Boodschap te luisteren en het uitgelegde Schriftwoord vervolgens op je eigen leven te betrekken, kun je geholpen worden om je roeping op het spoor te komen.”

De komende periode komen in De Boodschap aan het woord:

  • Rector Schnell (Bisdom Breda)
  • Pastoor Peter Stiekema (Bisdom Groningen-Leeuwarden)
  • Diaken Gert-Jan van der Wal (Bisdom Haarlem-Amsterdam)
  • Kapelaan Roderick van Attekum (Bisdom Roermond)
2014_Rector-Schnell_01_©RamonMangold_890x525

Het Evangelie wil geleefd worden.

Meer nieuws: