Sluit video

Deze monnik werd 106

zondag 14/1/2018

Play

In deze video vertelt Abt Mathijsen osb over het boek van de ‘oudvaders’, het boek van de ‘apoftegmata’ van de ‘woestijnvaders’: “De eerste spreuk daarvan is dat Antonius de Grote op een dag in zijn kluis, in zijn hutje zit en overvallen wordt door een gevoel van grote moedeloosheid. Hij vraagt zich af: ik zit hier te proberen monnik te zijn, maar wat doe ik eigenlijk en zou ik niet naar de stad gaan en gaan leven zoals andere mensen?” Maar dan ziet hij buiten een gestalte die hem iets te zeggen heeft.

Antonius de Grote, monnik in Egypte, geldt als de vader van alle latere monniken. Aan Antonius danken we het stramien van het monastieke leven: ora et labora, bid en werk. Op 17 januari viert de Kerk zijn naamdag.

Bekijk de video!

2018-01-14-abt-gerard-mathijsen-osb_1

Meer van:

Onze Mariaverering is heel oud

Lees verder

Dit betekent de kruisdood van Christus voor mijn leven

Lees verder

Maria is voor ons een prachtig voorbeeld

Lees verder

Abt Mathijsen over oud worden

Lees verder

Waarom is Maria zo belangrijk voor ons?

Lees verder

De oude Simeon

Lees verder

Wanneer is het leven voltooid?

Lees verder

Kerstmis: het pasgeboren kind gewikkeld in doeken

Lees verder