Sluit video

Hiermee inspireert paus Franciscus mensen

woensdag 14/3/2018

Play

Het is vijf jaar geleden dat kardinaal Bergoglio verkozen werd tot paus. In maart 2013 volgde hij Benedictus XVI op. Hij koos als eerste paus voor de naam Franciscus. Voor zijn jubileum blikt katholiekleven.nl terug op wat hij in deze vijf jaar aan de Kerk heeft gegeven.

Mgr. Van den Hende herinnert zich nog precies waar hij was de avond dat het nieuws bekend werd en hoe erop werd gereageerd: “De vreugde om een nieuwe paus met de naam Franciscus was onmiskenbaar aanwezig.”

De bisschop vertelt hoe vrij snel daarna de eerste rondzendbrief van de paus verscheen: Lumen fidei (het licht van het geloof). Het is een bijzondere encycliek, omdat deze in eerste versie is geschreven door paus Benedictus. Paus Franciscus schrijft hoe geloof een licht op je pad is en ook helpt om te ontdekken wat je te doen staat. Mgr. Van den Hende: “De paus noemt mensen die gebrek lijden, die ziek zijn of in nood: middelaars van het licht. We worden door mensen in nood herinnerd aan de grote opdracht om lief te hebben en je naaste te beminnen.”

‘Wees de handen en voeten van Jezus’

De paus is een bruggenbouwer, zegt Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. “Hij gelooft in de kracht van de ontmoeting. Het bijzondere van paus Franciscus is, dat hij de ontmoeting aangaat, vertrouwend op de gaven van de Geest, die geschonken zijn ook aan de anderen. Hij doet dat als een pelgrim die op weg gaat naar de ander.”

Eliza Oudshoorn zet zich in als vrijwilligster voor het Katholiek Alpha Centrum in Leiden. In de video vertelt zij hoe paus Franciscus haar inspireert: “We zijn geroepen om de blijde boodschap die we gehoord hebben door te geven. Dat is wat deze paus steeds zegt: kom van je stoel en ga iets doen. Ga eropuit en verkondig het evangelie en wees de handen en voeten van Jezus.”

Jongeren,geloof en roeping

In oktober 2018 komen bisschoppen vanuit de hele wereld met de paus bijeen voor een nieuwe synode over jongeren, het geloof en onderscheiding van de roeping. Mgr. Van den Hende herinnert zich hoe de paus tijdens de Wereldjongerendagen aan jongeren in Krakau aanspoorde om leerling van Jezus te zijn en ambassadeur van Jezus in de wereld.

De paus gaf de jongeren toen de DoCat die de sociale leer van de Kerk voor hen uiteenzet. De bisschop gaat in op de betekenis van het Heilig Jaar van Barmhartigheid en vertelt hoe zorg voor de armen ook Laudato si’ kleurt, de encycliek van de paus over het milieu en de schepping.

Bekijk de video!

(Foto: Ramon Mangold)
2018-03-14-pausfranciscus_5_jaar_paus

Meer van:

Voor de bisschopswijding: Mgr. Smeets

Lees verder

Samen aan tafel op initiatief van de paus

Lees verder

Deze boodschap hadden jongeren voor de bisschoppen

Lees verder

Kloosternacht: De nacht is een speciaal moment

Lees verder

Dit zijn de drie redenen voor ‘Back to Church Kerkproeverij’

Lees verder

‘Back to Church Kerkproeverij’ voor parochies

Lees verder

De heilige Franciscus: radicaal en edelmoedig

Lees verder

De goedheid van de heilige zuster Marie Adolphine

Lees verder