Sluit video

God brengt alles tot leven

woensdag 12/4/2017

Play

“Uit niets creëert God de schepping, brengt Hij alles tot leven. En daar geeft Hij ook ieder zijn plek,” vertelt zuster Chiara Bots in deze video. Bekijk de video hierboven.

Zuster Chiara laat zich inspireren door het scheppingsverhaal in Genesis: “God sprak: ‘Het water moet wemelen van dieren, en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf.’ Toen schiep God de grote gedrochten van de zee en al de krioelende dieren, waar het water van wemelt, soort na soort, en al de gevleugelde dieren, soort na soort. En God zag dat het goed was” (Genesis 1, 20-21).

Zuster Chiara: “Je bent ervoor verantwoordelijk dat iedereen voeding krijgt. De Bijbel laat zien dat je verantwoordelijk bent voor elkaar. Als je het hebt over duurzaam, denk ik daar komt dat heel uitdrukkelijk naar voren. Dat je niet zomaar willekeurig kunt doen met de aarde en wat je eet en drinkt en doet.”

2017-04-12-zrchiara_2

Meer van:

Zuster Nadiya: Iedere mens is belangrijk

Lees verder

Wijsheid van een stokoude monnik

Lees verder

Het dubbelgebod van de liefde

Lees verder

Zuster Chiara over het Zonnelied

Lees verder

We moeten opnieuw kunnen beginnen

Lees verder

Rond het sterfbed van Maria

Lees verder

Ben jij goede grond?

Lees verder

Over de broodvermenigvuldiging en je broodtrommel

Lees verder