Sluit video

God brengt alles tot leven

woensdag 12/4/2017

Play

“Uit niets creëert God de schepping, brengt Hij alles tot leven. En daar geeft Hij ook ieder zijn plek,” vertelt zuster Chiara Bots in deze video. Bekijk de video hierboven.

Zuster Chiara laat zich inspireren door het scheppingsverhaal in Genesis: “God sprak: ‘Het water moet wemelen van dieren, en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf.’ Toen schiep God de grote gedrochten van de zee en al de krioelende dieren, waar het water van wemelt, soort na soort, en al de gevleugelde dieren, soort na soort. En God zag dat het goed was” (Genesis 1, 20-21).

Zuster Chiara: “Je bent ervoor verantwoordelijk dat iedereen voeding krijgt. De Bijbel laat zien dat je verantwoordelijk bent voor elkaar. Als je het hebt over duurzaam, denk ik daar komt dat heel uitdrukkelijk naar voren. Dat je niet zomaar willekeurig kunt doen met de aarde en wat je eet en drinkt en doet.”

2017-04-12-zrchiara_2

Meer van:

Onze Mariaverering is heel oud

Lees verder

Dit betekent de kruisdood van Christus voor mijn leven

Lees verder

Maria is voor ons een prachtig voorbeeld

Lees verder

Abt Mathijsen over oud worden

Lees verder

Waarom is Maria zo belangrijk voor ons?

Lees verder

De oude Simeon

Lees verder

Wanneer is het leven voltooid?

Lees verder

Deze monnik werd 106

Lees verder