Colofon

Katholiekleven.nl is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen.

De redactie van katholiekleven.nl bestaat uit:

  • Daphne van Roosendaal, coördinator (communicatie bisdom Breda en bisdom Rotterdam)
  • Anna Kruse (communicatie Kerkprovincie)
  • Roland Enthoven (communicatie aartsbisdom Utrecht)

Voor contact met de redactie, mail naar contact@katholiekleven.nl.

Postadres:
Katholiekleven.nl
p/a Secretariaat Bisschoppenconferentie
Postbus 13049, 3507 LA Utrecht

Grafisch ontwerp: Daily Milk