Sluit video

Barmhartigheid is…

maandag 10/10/2016

Play

Dit is de vierde film in de vierdelige reeks die katholiekleven.nl maakte over barmhartigheid. Eerdere video’s gingen over barmhartigheid in de praktijk, de wetenschap en wat de Kerk erover leert. In deze vierde en laatste film vertellen mensen op straat wat zij onder barmhartigheid verstaan.

Voorafgaand aan de publicatie van de film kon via Facebook worden gereageerd op de citaten door ze te liken. Het citaat met de meeste likes werd zo verkozen tot de beste ‘Barmhartigheid is…’

De beste ‘Barmhartigheid is…’ is volgens de likes op Facebook:

Barmhartigheid is_1 “Barmhartigheid is… als je zelf ook niet zoveel hebt, en je geeft dan iets weg aan iemand die het misschien nog harder nodig heeft, dan heeft het daadwerkelijk betekenis. In mijn ogen is het geen barmhartigheid als je heel veel geld hebt en dan een klein beetje weggeeft. Dan heeft het eigenlijk niet zoveel betekenis.”

In de video komen nog meer mooie uitspraken voor over barmhartigheid!

Dit waren de andere citaten die op Facebook werden geplaatst:

Barmhartigheid is_7 “Barmhartigheid is… een stukje van je hart geven. Dat zit in het woord ‘barmhartigheid’. Een stukje geven van je hart en er ook zelf achter staan. Dus niet, omdat anderen dat willen, of omdat anderen het je vragen, maar omdat je het zelf wilt doen.”

 

Barmhartigheid is_5 “Barmhartigheid is… of je ruimte geeft aan de ander om anders te zijn. Om dingen fout te doen, maar ook om dingen anders te doen. Om daar geduld voor te hebben. Dat dat heel aangenaam is, merk je als andere mensen zelf met jou zo omgaan. Bijvoorbeeld als je het eten laat aanbranden, of als je kortaf bent, en dan je excuses aanbiedt. Hoe wordt daarop gereageerd? Dan ervaar je dat het aangenaam is als er ruimte is om het mis te hebben.”

 

Barmhartigheid is_3 “Barmhartigheid is… mildheid. Dat je niet direct anderen ergens voor veroordeelt. En ook misschien dat je van het goede uitgaat. Dus niet meteen van het kwade. Denk aan iets kleins, het verkeer. Dan is het soms best moeilijk om niet boos te worden als iemand je inhaalt of jou niet ziet. Je kunt dan ook denken: o, ze letten even niet zo goed op, of iets in die trant.”

 

Barmhartigheid is_4 “Barmhartigheid is… God als een barmhartige Vader, die vergevingsgezind is. We weten dat we eigenlijk altijd tekortschieten en de fout ingaan in onze menselijkheid, maar dat God toch met een liefdevolle blik naar ons blijft kijken. En ons ook vergeeft. Ik denk ook dat dat de bron is. Dat we vanuit die barmhartigheid ook de kracht krijgen om barmhartig te zijn naar elkaar.”

 

Barmhartigheid is_6
“Barmhartigheid is… de correctie van de rechtvaardigheid. Wij streven in de samenleving naar rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld gelijke rechten, goede verdeling van goederen, van welvaart enzovoorts. Zo’n systeem is altijd en per definitie onvolmaakt, onvolkomen. En vooral ook exclusief. Het sluit sommige mensen uit. Barmhartigheid sluit niet uit. Daarom irriteert het mensen soms ook. Eigenlijk is barmhartigheid alleen niet nodig, wanneer we een volmaakte samenleving zouden hebben. Die hebben we niet. En die komt er ook niet. En daarom zal barmhartigheid nodig blijven.”

 

Barmhartigheid is_2 “Barmhartigheid is… een houding die wij naar andere mensen hebben. Een houding die ook gevolgen heeft voor hoe wij met die andere mensen omgaan. Dat is een houding van liefde, van het allereerst hebben van een warm hart.”

 

Barmhartigheid is_8 “Barmhartigheid is… dat je naast iemand mee mag lopen. Het meest bijzondere vind ik dat mensen je toelaten. Dat je in hun ruimte, in hun sores mag komen. Als je een stukje mee mag lopen, is het mooie wat ontstaat de wisselwerking. Je krijgt wat terug in dat meelopen: vertrouwen, warmte. Barmhartigheid is dicht bij mensen komen en ook dicht bij God komen. Ergens staat: in de ogen van de ander ontmoet je God. Soms heb ik echt dat gevoel. Dat Jezus me aankijkt.”

Meer van:

Vlog #1 Herbergzaam Nederland – Muziek verbindt

Lees verder

Kardinaal Eijk over geloof en zorg

Lees verder

De zorg is mijn roeping. Ik heb nooit wat anders willen doen

Lees verder

Geloof en dementie: Zien wat er nog is

Lees verder

Oud worden: grote vragen

Lees verder

Meer tussen hemel en aarde

Lees verder

Bekommerd en bezorgd om de ander

Lees verder

Barmhartigheid: De Kerk

Lees verder