Sluit video

‘Back to Church Kerkproeverij’ voor parochies

donderdag 6/9/2018

Play

“We moeten ons realiseren dat als je bekend bent met kerkgang, je weet hoe het werkt. Dat je gewoon een plek kunt zoeken, hoe een liedbundel werkt, waar je wat kunt vinden, hoe de voortgang van de dienst is.” Vicaris Arjen Bultsma (bisdom Groningen-Leeuwarden) is kernteamlid van ‘Back to Church: Kerkproeverij’. Deze van oorsprong Anglicaanse actie is door de Raad van kerken in Nederland geïntroduceerd en wordt in 2018 voor het tweede jaar gehouden (15-16 september).

“De eucharistieviering is soms complex als je van niets weet,” vertelt vicaris Bultsma in deze video. “Dan is er nog het ingewikkelde van een collecte. Hoeveel moet je geven? Wat is normaal? Allemaal hele simpele vragen die voor ons gesneden koek zijn, maar voor mensen van buiten niet. Die voelen zich daardoor onzeker.”

“Dus is de uitdaging om je hele ‘routine’ van binnenkomen, samen gaan vieren en alles wat daarbij komt kijken bekijkt. Hoe loopt dat? Hoe werkt dat? Als je een buitenstaander zou zijn en je weet van niks, hoe komt dat over?”

“De uitdaging aan alle geloofsgemeenschappen die meedoen is ook om vooral niet te vergeten te vieren dat er uitgenodigd is,” benadrukt Bultsma en hij verwijst naar Michael Harvey, de ‘founding father’ van ‘Back to Church’ in Manchester. “Hij zegt altijd met een woord van de apostel Paulus: Paulus heeft gezaaid, Apollos gaf water en God gaf de groei. Wat wij moeten doen is zaaien en proberen op een goede manier water te geven. Dat moeten we vieren, want daaraan kunnen we bijdragen. Wat er daarna gebeurt, is in Gods handen.”

 

Meer van:

Deze boodschap hadden jongeren voor de bisschoppen

Lees verder

Kloosternacht: De nacht is een speciaal moment

Lees verder

Dit zijn de drie redenen voor ‘Back to Church Kerkproeverij’

Lees verder

De heilige Franciscus: radicaal en edelmoedig

Lees verder

De goedheid van de heilige zuster Marie Adolphine

Lees verder

In Musselkanaal aan de maaltijd

Lees verder

Maria is Onze Lieve Vrouw van Eiteren

Lees verder

Een jaar lang rozenkrans gebed voor de vrede

Lees verder