Wimala Ambalavanar

Vanuit mijn geloof is het belangrijk om mensen te helpen.

De Werken Van

Vanuit mijn geloof is het belangrijk om mensen te helpen

woensdag 7/6/2017

“Ik ben hier, omdat de gemeente stimuleert dat je vrijwilligerswerk doet als je een uitkering hebt. Het Speel- Leerhuis is leuk. Er zijn kinderen en vrijwilligers en andere mensen.” Wimala Ambalavanar woont in de buurt van het wijkcentrum in Roosendaal, waar het Speel- Leerhuis is en ontdekte het via internet. “Ik ben ook vrijwilliger in de katholieke kerk. In Wouw help ik mee met het bloemschikken.”

20170405_roosendaal_diaconalestad_06_ramonmangold_wimala-ambalavanar_950

“Het is extra leuk dat het Speel- Leerhuis van de katholieke kerk is. Ik ben hindoe, maar ik bid ook in de katholieke kerk. Ik ga niet naar de diensten, maar bid er als de kerk open is. Er zijn ook kapellen waar ik graag naartoe ga. Vanuit mijn geloof is het belangrijk om mensen te helpen. Ook dat je met mensen omgaat van een ander geloof.”

20170405_roosendaal_diaconalestad_04_ramonmangold_wimala-ambalavanar_950

Het Speel- Leerhuis in Roosendaal

Het Speel- Leerhuis is een onderdeel van De Diaconale Stad Roosendaal en de Sint Norbertusparochie. De Diaconale Stad is actief voor jong en oud en geeft impulsen aan ‘goed samenleven’. Het Speel- Leerhuis is elke woensdag open en biedt ook huiswerkbegeleiding voor groep 7 en 8 en de twee eerste klassen van de middelbare school. Het Speel- Leerhuis komt samen in het ‘Huis van de Westrand’ aan het Sint Lucasplein in Roosendaal.

Foto’s: Ramon Mangold
Meer informatie: www.dediaconalestad.nl
Deze serie werd gemaakt op woensdag 5 april 2017

Meer van:

Het is belangrijk om iets van mezelf te geven

Lees verder

We ‘bemoeien’ ons met de vrije tijd van jongeren

Lees verder

Er wordt geen onderscheid gemaakt. Dat vind ik heel belangrijk

Lees verder

Sport is geen doel, maar een hulpmiddel

Lees verder

Jongeren bevragen je op je mensvisie en je wereldbeeld

Lees verder

Laat ze er maar mee opgroeien en leren dat er andere culturen zijn

Lees verder

Ik voel me er goed bij om een steentje bij te dragen

Lees verder

Je weet nooit of je niet zelf ooit in die positie komt

Lees verder